magazinvestio namaoglašavanjepišite nam  
Magazin » Zaštita bilja » Čađava krastavost jabuke arhiva oblasti 
Anketa
Da li očekujete da ove jeseni "Mitros" počne izvoz mesa u Rusiju i EU?
da
60,67% (54)
ne
22,47% (20)
ne znam
16,85% (15)
Broj glasova: 89
Prokomentarišite anketu.
 
 

25. 03. 2007.

Čađava krastavost jabuke

Najznačajnije obolenje jabuke kod nas. Štete: smanjenje kvaliteta plodova, slabo obrazovanje rodnih pupoljaka za sledeću vegetaciju, smanjena rodnost voćaka i opšte zaostajanje u porastu. Posebnu pažnju obratiti na prvi deo vegetacije. Na tržištu dobar izbor sorti otpornih na Venturiju.

Čađava krastavost je najprisutnija, i ekonomski najznačajnija bolest na jabuci kod nas. Sa manjim ili većim intenzitetom se javlja svake godine u našim zasadima. Štete koje prouzrokuje se ogledaju u smanjenju kvaliteta plodova, slabim obrazovanjem rodnih pupoljaka za sledeću vegetaciju što dovodi do smanjenja rodnosti voćaka i opštim zaostajanjem u porastu.

Prouzrokovač ove bolesti je gljiva Venturia Inaequalis.

Ona prezimi u opalom, zaraženom lišću. U proleće posle vlaženja lista iz peritecija (u kojima su obrazovani askusi sa askosporama) se oslobađaju askospore. Vazdušna strujanja u proleće raznose askospore po voćnjaku. Kada spore padnu na tkivo lista, klijaju u kapi vode i inficiraju tkivo.

Posle isteka perioda inkubacije na listu se javljaju maslinaste pege na kojima izbijaju konidije. Padajući na mlado lišće, konidije se kapljicama kiše sekundarno inficiraju list i plod. Simptomi sekundarne infekcije su karakteristični po tome, što se na listu i plodovima javljaju površinske sitne čađaste pege, naročito na naličju lista.

Zarazi su podložni cvetovi, listovi i plodovi. Ipak, ako se na vreme suzbiju primarne infekcije i jabuka sačuva u prvom delu vegetacije sa čađavom krastavosti ćemo imati mnogo manje problema.

Čađava krastavost se suzbija načešće preventivnim prskanjem. Poslednjih godina ovo prskanje se dopunjuje kurativnim koje se bazira na metodu praćenja infekcije.

U našim uslovima jabuka se najčešće protiv čađave krastavosti prska u intervalima od 15-20 dana. Prskanje bi svakako trebalo izvoditi u saradnji sa odgovarajućim stručnim službama koje na terenu imaju preciznije podatke. I sorte jabuke se razlikuju po osetljivosti na čađavu krastavost, a nauka je u poslednjih 30-tak godina iznedrila mnogo kultivara otpornih na Venturiju.

Đorđe Simović

Podeli na Fejsbuku
Najčitaniji tekstovi:
kursna lista
Najnoviji tekstovi: