Reklama
Švajcarci na referendumu o ekološkoj poljoprivredi i dobrobiti životinja

Održiva poljoprivreda
Švajcarci na referendumu o ekološkoj poljoprivredi i dobrobiti životinja

Inicijativom o pravednoj ishrani savezna vlada se poziva da promoviše ekološku i pravedniju proizvodnju hrane koja u obzir uzima i dobrobit životinja. Predlaže se uvođenje detaljnijeg označavanja proizvoda i donošenje mera protiv bacanja hrane

Jasno označavanje GMO u hrani u Francuskoj

Održiva poljoprivreda
Jasno označavanje GMO u hrani u Francuskoj

Narodna skupština Francuske usvojila je amandman kojim se traži da se svaka "hrana stavljena na tržište u Francuskoj" mora posebno označiti ako se u proizvodnji koriste neki GMO proizvodi.

Projektom „Zasad za budućnost“ osnažuju socijalno preduzetništvo poljoprivrede

Održiva poljoprivreda
Projektom „Zasad za budućnost“ osnažuju socijalno preduzetništvo poljoprivrede

Pomoć namenjena za kupovinu opreme za preradu, plastenike, kupanje bunara, uzgoj prasadi, ...

Jednostavno kompostiranje različitih materijala

Održiva poljoprivreda
Jednostavno kompostiranje različitih materijala

Proces leti može da traje oko 12 nedelja, ali može i da potraje i godinu dana i duže. Treba ga naneti u količini dvoje zidarskih kolica (100 litara) na 5 m 2 . Odnosno da se stvori sloj debeo oko 1 cm, raspoređen ravnomerno po zemljištu. Kompost se može primenjivati u proleće ili leti, u obliku...

Ženska ruralna mreža za održiv razvoj

Održiva poljoprivreda
Ženska ruralna mreža za održiv razvoj

Cilj je primeniti model dobrih praksi koji će doprineti ekonomskom osnaživanju žena na selu. Baza podataka ponude proizvoda žena sa sela. Dominantno pitanje plasmana.

UN nagradio projekat za neškodljivu preradu životinjskog otpada

Održiva poljoprivreda
UN nagradio projekat za neškodljivu preradu životinjskog otpada

Značaj Energo Zelene sa ekološkog aspekta je veliki, jer postojanje ovakvih pogona predstavlja preduslov da se životinjski otpad više ne baca u vodotoke, ne zakopava u zemlju ili spaljuje na otvorenom. U pitanju je fabrika sa takozvanim nultim stepenom otpada, budući da se finalni proizvodi...

Golubović: U Srbiji hrana neće sadržati GMO

Održiva poljoprivreda
Golubović: U Srbiji hrana neće sadržati GMO

«Ono što je sigurno», podvukao je Golubović, «jeste da Srbija neće uvoziti, niti uzgajati seme koje je genetski modifikovano, a o ostalim delovima izmene zakona će nova Vlada Srbije odlučivati u saradnji sa stručnom javnošću u zemlji». «Sadašnji zakon nije bezbedan, niti jasan, konkretan i ne...

Seosko, porodično imanje stub agrara

Održiva poljoprivreda
Seosko, porodično imanje stub agrara

S obzirom na predviđanja da će potražnja za poljoprivrednim proizvodima porasti za 60% do 2050., investicije u ovom sektoru moraju se ubrzati. Nezamenjiv doprinos žena na porodičnim gazdinstvima.

Pronaći balans između poljoprivrede i očuvanja životne sredine

Održiva poljoprivreda
Pronaći balans između poljoprivrede i očuvanja životne sredine

Poljoprivreda zauzima više od 30% površine zemljišta na planeti i za proizvodnju kultura koristi se oko 1,5 milijardi hektara. Između 1961. i 2007. godine površina pod poljoprivrednim kulturama povećana je za 11%, pri čemu najviše u Južnoj Americi, Africi i Aziji. Istovremeno je u Evropi i...

2014 - Međunarodna godina porodičnih gazdinstava

Održiva poljoprivreda
2014 - Međunarodna godina porodičnih gazdinstava

Na nacionalnom nivou, postoji niz faktora koji su ključni za uspešan razvoj porodične poljoprivrede, kao što su: agro - ekološki uslovi i teritorijalne karakteristike, političko okruženje, pristup tržištima, pristup zemljištu i prirodnim resursima, pristup tehnologiji i savetodavnoj službi,...

Srpska sela opstaju zahvaljujući snajkama iz Albanije

Održiva poljoprivreda
Srpska sela opstaju zahvaljujući snajkama iz Albanije

Samo u poslednjih nekoliko godina srpski mladići sa Peštera doveli su iz Albanije preko 300 devojaka. Ova pojava donela je mnogo ohrabrenja stotinama neženja. SPC im ne pravi nikakve probleme, venčava ih i krsti njihovu decu, ali sa državom Srbijom imaju problema jer sa dobijanjem državljanstva...

Međunarodni ugovori čuvaju našu soju

Održiva poljoprivreda
Međunarodni ugovori čuvaju našu soju

U septembru prošle godine cena soje dostigla je istorijski maksimum. Za kilogram je trebalo izdvojiti čak 72 dinara. Soja se, osim u stočnoj hrani, sve više koristi i u medicini, pa ratari i dalje mogu da računaju na njenu visoku cenu. Srbija je evropski lider u proizvodnji te uljarice, i po...