Reklama
Ženska ruralna mreža za održiv razvoj

Održiva poljoprivreda
Ženska ruralna mreža za održiv razvoj

Cilj je primeniti model dobrih praksi koji će doprineti ekonomskom osnaživanju žena na selu. Baza podataka ponude proizvoda žena sa sela. Dominantno pitanje plasmana.
UN nagradio projekat za neškodljivu preradu životinjskog otpada

Održiva poljoprivreda
UN nagradio projekat za neškodljivu preradu životinjskog otpada

Značaj Energo Zelene sa ekološkog aspekta je veliki, jer postojanje ovakvih pogona predstavlja preduslov da se životinjski otpad više ne baca u vodotoke, ne zakopava u zemlju ili spaljuje na otvorenom. U pitanju je fabrika sa takozvanim nultim stepenom otpada, budući da se finalni proizvodi (tehnička mast, mesno i koštano brašno) koriste za proizvodnju energije, a specijalne tehnologije istovremeno sprečavaju zagađivanje vazduha i neutrališu otpadne vode.
Golubović: U Srbiji hrana neće sadržati GMO

Održiva poljoprivreda
Golubović: U Srbiji hrana neće sadržati GMO

«Ono što je sigurno», podvukao je Golubović, «jeste da Srbija neće uvoziti, niti uzgajati seme koje je genetski modifikovano, a o ostalim delovima izmene zakona će nova Vlada Srbije odlučivati u saradnji sa stručnom javnošću u zemlji». «Sadašnji zakon nije bezbedan, niti jasan, konkretan i ne štiti na dovoljan način naše stanovništvo i naša je želja da izmene zakona budu takve da zakon bude jasan, primenjiv i da pravila igre budu u potpunosti priznata», rekao je srpski državni sekretar.
Seosko, porodično imanje stub agrara

Održiva poljoprivreda
Seosko, porodično imanje stub agrara

S obzirom na predviđanja da će potražnja za poljoprivrednim proizvodima porasti za 60% do 2050., investicije u ovom sektoru moraju se ubrzati. Nezamenjiv doprinos žena na porodičnim gazdinstvima.
Pronaći balans između poljoprivrede i očuvanja životne sredine

Održiva poljoprivreda
Pronaći balans između poljoprivrede i očuvanja životne sredine

Poljoprivreda zauzima više od 30% površine zemljišta na planeti i za proizvodnju kultura koristi se oko 1,5 milijardi hektara. Između 1961. i 2007. godine površina pod poljoprivrednim kulturama povećana je za 11%, pri čemu najviše u Južnoj Americi, Africi i Aziji. Istovremeno je u Evropi i Severnoj Americi registrovan pad. Povećanju proizvodnje hrane u poslednjih 50 godina značajno su doprinele tehnološke inovacije, poput korišćenja đubriva, upotrebe mehanizacije, navodnjavanja. To je uticalo i na prirodnu sredinu i zdravlje ljudi kroz eroziju tla, eutrofikaciju, salinizaciju ili zagađenje hrane i rezervi vode od agrohemikalija.
2014 - Međunarodna godina porodičnih gazdinstava

Održiva poljoprivreda
2014 - Međunarodna godina porodičnih gazdinstava

Na nacionalnom nivou, postoji niz faktora koji su ključni za uspešan razvoj porodične poljoprivrede, kao što su: agro - ekološki uslovi i teritorijalne karakteristike, političko okruženje, pristup tržištima, pristup zemljištu i prirodnim resursima, pristup tehnologiji i savetodavnoj službi, pristup finansijama, demograski faktori kao i ekonomski i socio - kulturni uslovi i dostupnost obrazovanja.
Srpska sela opstaju zahvaljujući snajkama iz Albanije

Održiva poljoprivreda
Srpska sela opstaju zahvaljujući snajkama iz Albanije

Samo u poslednjih nekoliko godina srpski mladići sa Peštera doveli su iz Albanije preko 300 devojaka. Ova pojava donela je mnogo ohrabrenja stotinama neženja. SPC im ne pravi nikakve probleme, venčava ih i krsti njihovu decu, ali sa državom Srbijom imaju problema jer sa dobijanjem državljanstva ide vrlo teško.
Međunarodni ugovori čuvaju našu soju

Održiva poljoprivreda
Međunarodni ugovori čuvaju našu soju

U septembru prošle godine cena soje dostigla je istorijski maksimum. Za kilogram je trebalo izdvojiti čak 72 dinara. Soja se, osim u stočnoj hrani, sve više koristi i u medicini, pa ratari i dalje mogu da računaju na njenu visoku cenu. Srbija je evropski lider u proizvodnji te uljarice, i po količini i po kvalitetu. Zato Ministarstvo za poljoprivredu, potpisivanjem međunarodnih ugovora, nastoji da zaštiti tu stečenu poziciju.
GMO u poljoprivredi – napredak ili nastavljanje puta stranputicom

Održiva poljoprivreda
GMO u poljoprivredi – napredak ili nastavljanje puta stranputicom

Naš semenski materijal je cenjen u svetu i ne zaostaje za inostranom konkurencijom. Isto važi i za naše naučnike i stručnjake u oblasti klasične poljoprivrede. Iako imamo i institucije i naučne efektive koji mogu da prate transgenu tehnologiju, naša finansijska i geopolitička snaga da se uključimo u kreiranje GM kultura i eksploataciju ove tehnologije je sasvim neznatna. U odnosu na tu tehnologiju mi možemo da se javljamo samo kao potrošači, odnosno kupci semena GM kultura. Da li je interes Srbije da, na uštrb tehnologije kojom vlada i koju pouzdano realizuje u zemlji i inostranstvu, u ovom trenutku uvozi i seje produkte skupe strane tehnologije?
Manifest o zemlji

Održiva poljoprivreda
Manifest o zemlji

Rimsko carstvo je palo; Sovjetska imperija se raspala; zvezde i štrafte blede na Zapadu. Ništa u istoriji nije zauvek, osim geografije. Kapitalizam je samo prevara poverenjem, zaslepljujuće zdanje izgrađeno na obećanjima. Ono bi moglo da opstane duže nego što neki od nas predviđaju, ali kada se sruši, jedino što će ostati je zemlja.