Reklama
Jednostavno kompostiranje različitih materijala

Održiva poljoprivreda
Jednostavno kompostiranje različitih materijala

Proces leti može da traje oko 12 nedelja, ali može i da potraje i godinu dana i duže. Treba ga naneti u količini dvoje zidarskih kolica (100 litara) na 5 m 2 . Odnosno da se stvori sloj debeo oko 1 cm, raspoređen ravnomerno po zemljištu. Kompost se može primenjivati u proleće ili leti, u obliku...

Ženska ruralna mreža za održiv razvoj

Održiva poljoprivreda
Ženska ruralna mreža za održiv razvoj

Cilj je primeniti model dobrih praksi koji će doprineti ekonomskom osnaživanju žena na selu. Baza podataka ponude proizvoda žena sa sela. Dominantno pitanje plasmana.

UN nagradio projekat za neškodljivu preradu životinjskog otpada

Održiva poljoprivreda
UN nagradio projekat za neškodljivu preradu životinjskog otpada

Značaj Energo Zelene sa ekološkog aspekta je veliki, jer postojanje ovakvih pogona predstavlja preduslov da se životinjski otpad više ne baca u vodotoke, ne zakopava u zemlju ili spaljuje na otvorenom. U pitanju je fabrika sa takozvanim nultim stepenom otpada, budući da se finalni proizvodi...

Golubović: U Srbiji hrana neće sadržati GMO

Održiva poljoprivreda
Golubović: U Srbiji hrana neće sadržati GMO

«Ono što je sigurno», podvukao je Golubović, «jeste da Srbija neće uvoziti, niti uzgajati seme koje je genetski modifikovano, a o ostalim delovima izmene zakona će nova Vlada Srbije odlučivati u saradnji sa stručnom javnošću u zemlji». «Sadašnji zakon nije bezbedan, niti jasan, konkretan i ne...

Seosko, porodično imanje stub agrara

Održiva poljoprivreda
Seosko, porodično imanje stub agrara

S obzirom na predviđanja da će potražnja za poljoprivrednim proizvodima porasti za 60% do 2050., investicije u ovom sektoru moraju se ubrzati. Nezamenjiv doprinos žena na porodičnim gazdinstvima.

Pronaći balans između poljoprivrede i očuvanja životne sredine

Održiva poljoprivreda
Pronaći balans između poljoprivrede i očuvanja životne sredine

Poljoprivreda zauzima više od 30% površine zemljišta na planeti i za proizvodnju kultura koristi se oko 1,5 milijardi hektara. Između 1961. i 2007. godine površina pod poljoprivrednim kulturama povećana je za 11%, pri čemu najviše u Južnoj Americi, Africi i Aziji. Istovremeno je u Evropi i...

2014 - Međunarodna godina porodičnih gazdinstava

Održiva poljoprivreda
2014 - Međunarodna godina porodičnih gazdinstava

Na nacionalnom nivou, postoji niz faktora koji su ključni za uspešan razvoj porodične poljoprivrede, kao što su: agro - ekološki uslovi i teritorijalne karakteristike, političko okruženje, pristup tržištima, pristup zemljištu i prirodnim resursima, pristup tehnologiji i savetodavnoj službi,...

Srpska sela opstaju zahvaljujući snajkama iz Albanije

Održiva poljoprivreda
Srpska sela opstaju zahvaljujući snajkama iz Albanije

Samo u poslednjih nekoliko godina srpski mladići sa Peštera doveli su iz Albanije preko 300 devojaka. Ova pojava donela je mnogo ohrabrenja stotinama neženja. SPC im ne pravi nikakve probleme, venčava ih i krsti njihovu decu, ali sa državom Srbijom imaju problema jer sa dobijanjem državljanstva...

Međunarodni ugovori čuvaju našu soju

Održiva poljoprivreda
Međunarodni ugovori čuvaju našu soju

U septembru prošle godine cena soje dostigla je istorijski maksimum. Za kilogram je trebalo izdvojiti čak 72 dinara. Soja se, osim u stočnoj hrani, sve više koristi i u medicini, pa ratari i dalje mogu da računaju na njenu visoku cenu. Srbija je evropski lider u proizvodnji te uljarice, i po...

GMO u poljoprivredi – napredak ili nastavljanje puta stranputicom

Održiva poljoprivreda
GMO u poljoprivredi – napredak ili nastavljanje puta stranputicom

Naš semenski materijal je cenjen u svetu i ne zaostaje za inostranom konkurencijom. Isto važi i za naše naučnike i stručnjake u oblasti klasične poljoprivrede. Iako imamo i institucije i naučne efektive koji mogu da prate transgenu tehnologiju, naša finansijska i geopolitička snaga da se...

Manifest o zemlji

Održiva poljoprivreda
Manifest o zemlji

Rimsko carstvo je palo; Sovjetska imperija se raspala; zvezde i štrafte blede na Zapadu. Ništa u istoriji nije zauvek, osim geografije. Kapitalizam je samo prevara poverenjem, zaslepljujuće zdanje izgrađeno na obećanjima. Ono bi moglo da opstane duže nego što neki od nas predviđaju, ali kada se...

Moba - snaga zajedničkog rada

Održiva poljoprivreda
Moba - snaga zajedničkog rada

Negde krajem devedesetih godina sabralo se nekoliko mladih ljudi u malenom Ljigu sa velikom željom da urade nešto više za selo i poljoprivredu. Pored zajedničke želje, vredi spomenuti još nekoliko zanimljivih detalja koji su ih povezivali.