Reklama
  • Najave događaja

Diverzifikacija poljoprivrednih domaćinstava i razvoj poslovanja“ (ruralni turizam)

U četvrtak, 27. maja, konsultantska agencija Smart IPARD organizuje besplatnu onlajn obuku o mogućnostima finansiranja investicija i unapređenju biznisa u oblasti poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda, sa posebnim osvrtom na ulaganja u ruralni turizam

Pravilnik za IPARD Meru 7 koja se odnosi na ruralni turizam je objavljen i uskoro će biti dostupan javnosti. Investicije u oblasti ruralnog turizma prvi put u Srbiji se finansiraju iz IPARD fonda. Za koji dan očekuje se i raspisivanje prvog javnog poziva. Cilj ovog interaktivnog treninga je da učesnici steknu uvid u IPARD akreditovane mere, procedure konkuri sanja, uslove za učešće u IPARD projektima. Prijave su moguće ovde.

2020-ruralni-turizam-IPARD.jpg (96 KB)

Ciljna grupa:  Mikro, MSP i korporativne kompanije       
Vreme trajanja: 3 sata
Počev od 18:00 Ova IPARD obuka obuhvatiće skraćenu verziju redovne teme obuke za IPARD program, sa naglaskom na Mera 7 - „Diverzifikacija poljoprivrednih domaćinstava i razvoj poslovanja“ (ruralni turizam)”.

Teme za obuku:

- Ko može konkurisati za fondove ruralnog turizma

- Kriterijum

- Koje vrste troškova mogu da pokriju projekat ruralnog turizma

- Kako EU ocenjuje vaš projekat ruralnog turizma

- Iznos pomoći EU i očekivano finansijsko učešće aplikanta u projektu

 

Smart IPARD (Slobodan Teofanov, Dejan Serdar, Slađana Gluščević)

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!