Reklama
  • Najave događaja

Tovno govedarstvo u Srbiji i kako dalje?

Na sastanku će biti reči o aktuelnom stanju u tovnom govedarstvu sa predlogom mera kako poboljšati stanje u sektoru.

Udruženje odgajivača goveda „Kasum” iz Gunaroša i „Agroprofit” iz Novog Sada pozivaju te na sastanak.

2024-Tovno-govedarstvo-Agroprofit.jpg (158 KB)

 

U petak, 9. februara 2024. godine selo Utrine, Dom kulture, sa početkom u 10 časova.

Dnevni red:

1. Stanje tovnog govedarstva u Srbiji i kako dalje? Rezime predloga i zahteva prema Ministarstvu poljoprivrede. Brojno stanje na teritoriji PSSS Senta.

2. Poslovno povezivanje odgajivača tovnih goveda u grupaciju Privredne komore Srbije.

3. Javni dijalog o pašnjacima - korišćenje, kršenje zakona, zahtevi stočara...

4. Informacije o učešću na ovogodišnjem Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

Na sastanak su pozvani predstavnici - Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Uprave za zemljište, opština Sente, Čoke, Ade i Bačke Topole, kao i medija.

Za organizatora sastanka
Tibor Berze
063/8359867

Napomena: planirani program za 10. februar se odlaže zbog zauzetosti gostiju iz inostranstva.

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!