Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(01.06.2024.) Zaštititi breskvu i nektarinu od prouzrokovača bolesti i breskvinog smotavca

ponedeljak, 3. jun 2024. 07:13

Ruma —

Na terenu Sremskog okruga (opštine: Ruma, Irig, Inđija) kasnostasne i srednjestasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u različitim fazama porasta ploda, pa do početka obojavanja (75-81 BBCH), dok je berba ranih sorti otpočela.  

Prema trenutnoj vremenskoj prognozi početkom naredne nedelje se najavljuju padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije različitim patogenima.

U fazama sazrevanja plodovi su osetljivi na infekciju različitim vrstama prouzrokovača truleži (Monilinia spp.), a učestale padavine pogoduju razvoju ovih patogena. Kod sorata koje su ušle u fazu obojavanja (zrenja) pre najavljenih padavina se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

-(a.m. tebukonazol) Akord 0,75 l/ha, Lira ili Oligosan 25 EC 0,5 l/ha (karenca 7 dana), 

-(a.m. izopirazam+difenokonazol) Embrelia 140 SC 0,1% (karenca 7 dana),

-(a.m. fluopiram+trifloksistrobin) Luna sensation 0,5 l/ha (karenca 7 dana),

-(a.m. boskalid+piraklostrobin) Signum 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana),

-(a.m. fludioksonil) Flux 1 l/ha (karenca 7 dana),

-(a.m. fludioksonil) Geoxe 50 WG 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

-(a.m. ciprodinil+fludioksonil) Switch 62,5 WG 0,8-1 kg/ha (karenca 14 dana). 

*Navedeni preparati  će delovati i na  suzbijanje pepelnice breskve.

Kod sortimenta koji se nalazi u fazama porasta ploda, u cilju zaštite lisne mase od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae) proizvođačima se pre najavljenih padavina preporučuje primena kombinacije fungicida:

-(a.m. ditianon) Delan 700 WG, Galileo ili Fiesta 0,075% (karenca obezbeđena vremenom primene) ili  

-(a.m. kaptan) Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Venturion, Capi ili Metod 480 SC 0,2-0,3% (karenca 21 dan)

+

-(a.m. fluksapiroksad) Sercadis 0,15 l/ha (karenca 21 dan) ili

-(a.m. bupirimat) Nimrod 25 EC 0,75-1 l/ha (karenca 21 dan) ili

-(a.m. penkonazol) Topas 100 EC 0,5-0,75 l/ha (karenca 14 dana).

U zasadima bresaka i nektarina je u toku polaganje jaja druge generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta), a u narednim danima se očekuje početak piljenja larvi. 

U cilju suzbijanja ove štetočine u ovom momentu se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije hlorantraniliprol: 

Coragen 20 SC ili Inecor 20 SC u količini 0,16-0,02 l/ha ili Zakon u količini 200-300 ml/ha, karenca 14 dana.

Prilikom izbora preparata treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju dozvoljenih tretmana (MBT) tokom sezone.

U zasadima u kojima je berba u toku ili se uskoro očekuje ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

Štetni organizam

Breskvin smotavac, Trulež plodova jabučastog voća, Sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova koštičavog voća

Prognozno - izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!