Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(01.06.2024.) Zaštititi krompir od prouzrokovača bolesti

ponedeljak, 3. jun 2024. 07:18

Kikinda —

U regionu Severnobanatskog okruga koji pokriva regionalni centar Kikinda, usevi krompira se nalaze u različitim fazama cvetanja.

Nestabilne vremenske prilike koje se najavljuju za predstojeći period kao i pljuskovite padavine lokalnog karaktera u prethodnim danima, izuzetno pogoduju stvaranju uslova za ostvarenje infekcije od strane najzačajnijih prouzrokovača oboljenja u krompiru, prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

U cilju zaštite useva krompira od navedenih patogena poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

  1. Orvego (ametoktradin+dimetomorf) 0,8 l/ha ili
  2. Fuzija plus (propamokarb+hidrohlorid+fluazinam) 2 l/ha ili
  3. Infinito SC (propamokarb+hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha ili
  4. Axidor ((propamokarb+hidrohlorid+cimoksanil) 2,5 l/ha ili
  5. Diprospero (propamokarb+hidrohlorid+dimetomorf) 2 l/ha ili
  6. Zorvec entecta (oksatiapiprolin+amisulbrom) 2,5 l/ha ili
  7. Revus top (mandipropamid+difenokonazol) 0,4-0,6 l/ha.

Kod osetljivog sortimenta i u usevima krompira gde se registruju simptomi crne pegavosti prednost pri izboru fungicida treba dati onima koji sadrže aktivnu materiju difenokonazol ili fluazinam.

Štetni organizam

Crna pegavost krompira, Plamenjača krompira

Prognozno - izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!