Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(06.05.2024.) Preporuka za zaštitu jabuka između dva kišna perioda

utorak, 7. maj 2024. 06:43

Beograd —

Zasadi jabuka se nalaze u fazama razvoja ploda (BBCH-72-73). U prethodnih nekoliko dana su u više navrata ostvareni uslovi za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), a u najavi su i nove padavine. Velika količina padavina je sprala depozit prethodno nanetih fungicida, te se prepručuje zaštita sledećom kombinacijom preparata:

  • Merpan 80 WDG, Optimist, Kaptan 80 WG/Malvin 80 WG, Belagio, Metod WG, Agrokaptan 80 WG u koncentraciji primene 0,2% ili Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi u koncentraciji primene 0,2%-0,3% ili Pilarus 80 WG (kaptan) u količini primene 1,2-1,8 kg/ha ili
  • Polyram DF, Plato DF (metiram) u koncentraciji primene 0,2% ili
  • Acustic, Syllit 400SC u koncentraciji primene 0,15% (dodin)

+

  • Score 250 EC, Sekvenca, Sigura, Diferent 250 EC (difenokonazol) u koncentraciji primene 0,03%  koji će ispoljiti delovanje i na uzročnika pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) i larvi jabukinog smotavca (Cydia pomonella), preporučuje se primena nekog od sledećih insekticida: Kestrel, Mospilan 20 SG, Wizzzaard (acetamiprid) u koncentraciji primene 0,025%.

Štetni organizam

Biljne vaši, Jabukin smotavac, Pepelnica jabuke, Čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke

Prognozno - izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!