Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(08.05.2024.) Vizuelnim pregledima uočeno je masovno piljenje larvi kruškine buve !

sreda, 8. maj 2024. 12:33

Senta —

Na području delovanja regionalnog centra Senta zasadi kruške se nalaze u fazi drugog opadanja plodova  (73 BBCH). 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je dominantno prisustvo jaja i mlađih larvenih stupnjeva obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je intenzivno piljenje larvi prve letnje generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja obične kruškine buve, proizvođačima se preporučuje primena insekticida :

-Delegate 250 WG (a.m.spinetoram)  0,3-0,4 kg/ha uz dodatak mineralnog ulja 0,25%

Nestabilno vreme sa mogućim padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) i prouzrokovačem sive pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri). te u cilju zaštite kruške od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 -Merpan 50 WP, Capi, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%. 

Štetni organizam

Obična kruškina buva, Siva pegavost lista kruške, Čađava krastavost kruške

Prognozno - izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!