Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(09.04.2024.) Zaštititi ozimi luk od štetočina

sreda, 10. april 2024. 08:51

Senta —

Preporuka za sprovođenje hemijskih mera zaštite u usevima ozimog luka od štetočina.

Na terenu PIS regionalnog centra Senta, lukovi iz arpadžika se nalaze u fazi 5-7 listova.

Pregledom biljaka luka je registrovano prisustvo odraslih jedinki i larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci).

Preporučuje se proizvođačima da pregledaju biljke luka, razgrtanjem listova luka, na prisustvo odraslih jedinki i larvi. Prag štetnosti, kada se preporučuje primena hemijskih mera zaštite je 1-2 larve tripsa po listu luka.

Video materijal o pregledu luka na prisustvo tripseva možete pogledati linku .

U toku je i let prve generacije lukove muve (Phorbia antiqua) koja polaže jaja oko korenovog vrata biljaka. 

Primećena je i aktivnost minirajuće muve luka (Napomyza gymnostoma). 

Štete nanose larve koje se ubušuju u mlade stabljike i intenzivno se hrane.

 Sa ciljem suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena preparata:

 - Exirel (cijantraniliprol) u dozi od 0,75 l/ha.

Štetni organizmi

Lukova muva, Lukova minirajuća muva, Duvanov trips

Prognozno - izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!