Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(10.06.2024.) Preporuka za zaštitu šljiva od bolesti i štetoćina

ponedeljak, 10. jun 2024. 12:52

Loznica —

Na području PIS regionalnog centra Loznica zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plod oko polovine krajnje veličine do faze plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 75-77). 

U toku je piljenje larvi druge generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U zasadima gde nisu sprovedene adekvatne mere zaštite može se uočiti prisustvo larvi u plodovima. Na plodovima se i dalje registruje prisustvo jaja u svim embrionalnim fazama razvoja. Sa ciljem suzbijanja ove štetočine i sprečavanja ubišivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman:-Affirm opti (a.m. emamektin-benzoat) u količini 2,5 kg/ha (MBT3).Za naredne dane se i dalje prognozira nestabilno vreme sa padavinama. Ovakve vremenske prilike uz najavljene temperature mogu stvoriti povoljne uslove za ostarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum) Proizvođačima se preporučuje da, u cilju zaštite lisne mase od navedenih patogena primene neki od fungicida:- Neimar 500 SC (a.m. trifloksistrobin) u količini 350-500 ml/ha (MBT 2) ili - Folpan 50 WP, Magneta (a.m.folpet) u koncentraciji 0,2% (karenca 21 dan, MBT 4) ili- Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Capi (a.m.kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3% (karenca 21 dan, MBT 3).

Štetni organizam

Šupljikavost lista koštičavog voća, Šljivin smotavac

Prognozno - izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!