Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(10.06.2024.) Suvo i veoma toplo vreme pogoduje razvoju štetočina u usevima paprika

ponedeljak, 10. jun 2024. 12:49

Kruševac —

Na području delovanja PIS regionalnog centra Kruševac, usevi paprika na otvorenom polju se u zavisnosti od vremena rasađivanja nalaze u različitim fazama razvoja listova pa do početka cvetanja (BBCH 17-61).

Vizuelnim pregledom useva paprike registruje se prisustvo tripsa u pojedinačno otvorenim cvetovima.

Pored direktnih šteta koje se ogledaju u vidu sisanja sokova sa biljaka, tripsi su i vektori veoma štetnih biljnih virusa od kojih je ekonomski najznačajniji virus bronzavosti paradajza (TSWV).

Suvo i veoma toplo vreme pogoduje razvoju štetočina u usevima paprika. U narednom periodu se očekuje povećanje brojosti tripsa. Takođe se registruje i prisustvo biljnih vaši (Aphididae).

Preporuka proizvođačima je da redovno sprovode vizuelne preglede biljaka na prisustvo ovih štetočina i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo primene neki od insekticida:

Za vaši:

Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) 0,03% pre početka cvetanja ili

Tonus (a.m.acetamiprid) 0,25-0,4 kg/ha  ili

Teppeki/Afinito, Talent (a.m.flonikamid) 0,12-0,14 kg/ha ili

Talent (a.m.flonikamid)  0,12 – 0,14 kg/ha.

Za tripsa:

Laufer (a.m.spinosad) 0,75-1,25 l/ha ili

Laser Super (a.m.spinosad) 0,12-0,2 l/ha ili

Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha.

Najavljeno nestabilno vreme sa mogućim padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria). Proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih preparata:

Fungohem SC, Everest (a.m.bakar iz bakar-hidroksida) 0,4-0,6% ili

Champ DP (a.m.bakar-hidroksid) 2 kg/ha ili

Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid)  0,14-0,2%.  

Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje hemijskih tretmana se preporučuje u večernjim časovima. 

Štetni organizam

Biljne vaši, Tripsi, Bakteriozna pegavost lišća i krastavost plodova paprike

Prognozno - izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!