Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(15.04.2024) Najavljene padavine od srede - Visok rizik od nastanka šteta na tek zametnutim plodovima bresaka i nektarina!

ponedeljak, 15. april 2024. 21:10

Kruševac —

Na području rada PIS regionalnog centra Kruševac, zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi razvoja ploda: od zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom, čašične latice počinju da opadaju, do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72- 73). 

Breskve i nektarine se nalaze u osetljivim fazama razvoja. Mladi tek formirani plodovi su osetljivi na infekcije prouzrokovačem pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae).

Za zaštitu od prouzrokovača pepelnice preporučuje se primena nekog od fungicida:

 Akord, Lira ( a.m.tebukonazol ) 0,75 l/ha ili

Topas 100 EC (a.m.penkonazol) 0,5-0,75 l/ha ili

          Nimrod (a.m.bupirimat) 0,75-1 l/ha.

Od srede se najavljuju višednevne padavine. Formirana lisna masa je osetljiva na  prouzrokovača šupljikavosti lišča koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum).

U cilju sprečavanja ostvarenja infekcije pomenutim patogenom, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena fungicida:

Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Capi (a.m.kaptan) 0,2-0,3%.

Na feromonskim klopkama, postavljenim u zasade breskve, registruju su povećanje brojnosti breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je polaganje jaja i početak piljenje larvi prve generacije ove štetočine.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je i prisustvo kolonija breskvine zelene vaši (Myzus persicae).

Proizvođačima se sa ciljem suzbijanja navedenih štetočina preporučuje primena nekog od insekticida:

            Tonus, Tonus ekstra ili Afinex (a.m. acetamiprid) 0,025% ili

  Decis 2,5 EC ili Konfuzija ili Polux (a.m. deltametrin) 0,03-0,05%.

Štetni organizam

Šupljikavost lista koštičavog voća, Breskvin smotavac, Breskvina zelena vaš, Pepelnica breskve

Prognozno - izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!