Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(17.05.2023.) Zaštita krompira

ponedeljak, 22. maj 2023. 05:40

Srbija —

Usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta i vremena sadnje nalaze u fazi od dodirivanja biljaka u redu do zatvaranja redova.

Na području Srbije u periodu od 14. do 17. maja zabeležene su padavine koje su uz registrovane temperature vazduha (noćne temperature 13-16°C i dnevne temperature 15-20°C) u više navrata stvorile povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače krompira.

Imajući u vidu tretnutne uslove u kojima se proizvodnja odvija kao i novu najavu padavina koje će favorizovati dalji razvoj i širenje plamenjače, proizvođačima se sa ciljem zaštite krompira preporučuje primena nekog od sledećih fungicida:

  • Leonida (fluazinam+metalaksil-M) 0,5-0,6 l/ha

-       Ridomil gold R (Cu iz bakar-oksihlorida+metalaksil-M) 5 kg/ha ili Alijansa plus 2,5 kg/ha

  • Ridomil gold MZ 68 WG, Alijansa, Armetil M, Supernova 72 WP (mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha

Na većini regiona započelo je piljenje larvi krompirove zlatice. U narednim danima prognozirane temperature usloviće masovnije piljenje larvi koje za kratko vreme mogu oštetiti veliku površinu lisne mase. Za zaštitu od krompirove zlatice preporučuje se primena nekog od insekticida:

  • Mospilan 20 SG, Tonus, Volley 20 SP, Wizzzaard, Zlatospilan, Kestrel, Afinex, Asheta, Epik, Špic (acetamiprid) u količini 0,2-0,25 kg/ha

-      Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipkord) u količini 0,15-0,3 l/ha

  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) u količini 0,3 l/ha

-      Alverde (metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha.

 U usevima koji su namenjeni za proizvodnju mladog krompira ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!