Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(24.10.2023 ‎) Jesenja zaštita koštičavog voća

ponedeljak, 30. oktobar 2023. 11:05

Srbija —

Koštičavo voće se u zavisnosti od biljne vrste, sortimenta, lokaliteta i kondicije zasada, nalazi u fazi od početka opadanja lišća do 70% lišća žuto i opalo.

U narednom periodu u zasadima treba sprovesti mehaničke, pomotehničke i hemijske mere zaštite, kako bi se smanjio infektivni potencijal patogena u voćnjacima i kako bi stabla u što boljoj kondiciji ušla u sledeću vegetacionu sezonu.

Pre svega, u zasadima treba pristupiti orezivanju i uklanjanju suvih i obolelih grana, a tamo gde je moguće i sakupljanju i uništavanju mumificiranih plodova i opalog lišća.

Nakon toga, može se početi sa jesenjom zaštitom preparatima na bazi bakra, tzv. plavim tretmanom. Sprovođenje ovog tretmana se preporučuje kada opadne 50-70% lisne mase.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!