Reklama
 • PIS - aktuelna zaštita bilja

(25.06.2024.) U usevima šećerne repe se preporučuje nastavak zaštite od prouzrokovača pegavosti lista

utorak, 25. jun 2024. 06:53

Kikinda —

U regionu Kikinde usevi šećerne repe se nalaze u fazi zatvaranja redova (BBCH 39).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe uočeno je širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) u odnosu na preglede početkom juna meseca. Na parceli je utvrđeno povećanje broja biljaka sa pojedinačnim pegama na listovima, ali je uočeno i prisustvo biljaka koje na listu imaju do dve pege pomenutog prouzrokovača. 

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja šećerne repe na lokaciji monitoringa u sistemu sa navodnjavanjem, kao i padavine koje su zabeležene na ovom lokalitetu (10,12,13.juna) pogodovale su širenju simptoma pegavosti lista šećerne repe i u suvom ratarenju.

U cilju zaštite lisne mase i daljeg širenje simptoma pegavosti lista, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje mera zaštite kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

 1. Fungohem SC (bakar-hidroksid) 4 l/ha ili
 2. Everest (bakar-hidroksid) 5 l/ha ili
 3. Blauvit ili Galoksid (bakar-hidroksid) 2 kg/ha ili
 4. Nordox 75 WG (bakar-oksid) 0,75-1,25 kg/ha ili
 5. Copernico HI BIO 25% (bakar-hidroksid) 3-4 kg/ha ili
 6. Mastercop (Cu iz Bordovske čorbe) 3,5 l/ha 

                                 +

 1.   Forapro (protiokonazol+fenpropidin) 1l/ha ili
 2.   Spyrale (difenokonazol+fenpropidin) 0,75 l/ha ili
 3.   Propulse 250 SC (fluopiram+protiokonazol) 1-1,2 l/ha.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima zbog visokih dnevnih temepratura!

Štetni organizam

Siva pegavost lišća šećerne repe

 •  

Prognozno - izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!