Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(27.03.2024.) Zaštitite višnju od monilije

sreda, 27. mart 2024. 08:35

Vrbas —

Na području delovanja Regionalnog centra Vrbas, zasadi višanja se nalaze se u fazi od početka cvetanja, vidljivi pojedinačni cvetni pupoljci, još zatvoreni, do većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon (BBCH 55-59).

U narednom periodu očeukuje se otvaranje cvetova u zasadima višanja. Za naš teren se prognoziraju padavine za četvrtak, koje u osetljivoj fazi cvetanja, mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za infekcije cvetova višnje od prouzrokovača sušenja grančica i cvetova koštičavog voća (Monilia laxa). 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, sprovedu tretman nekim od registrovanih fungicida:

  -    Orius 25 EW, Folicur 250 EW, Lira (a.m.tebukonazol) u količini 0,75 l/ha ili

            -    Sekvenca (a.m.difenokonazol) u količini 0,2 l/ha ili

            -   Chorus 50 WG, Ciprodex, Neon, Diverto (a.m.ciprodinil) u koncentraciji 0,05% ili

            -    Signum, Attica, Luminis (a.m.boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Štetni organizam

Sušenje cvetova i grančica i mrka trulež plodova koštičavog voća

Prognozno - izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!