Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(27.05.2024.) Intenzivno piljenje larvi kupusovog moljca i visok nivo prisustva vaši u usevima kupusa

utorak, 28. maj 2024. 08:59

Novi Sad —

Na području Južnobačkog okruga usevi prolećnih kupusa se nalaze u fazi od početak formiranja glavice (BBCH 41) do faze glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 43). Usevi namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u različitim fazama razvoja listova.

Vizuelnim pregledom useva kupusa uočeno je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 15% biljaka. 

Takođe, vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo krilatih jedinki i kolonija vaši (Aphididae) na do 55% biljaka.

Sa ciljem suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin: Lambada, Lamdex u količini 0,3 l/ha ili Kozak u količini 0,2 l/ha ili Grom u količini 0,3-0,4 l/ha ili Herbos king u količini 0,3 l/ha.

Nestabilno vreme sa mogućim lokalnim padavinama koje se najavljuje za naredni period, može stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane bakterije prouzrokovača crne truleži kupusnjača (Xanthomonas campestris pv. campestris). Sa ciljem zaštite od navedenog patogena proizvođačima se, pred najavljene padavine, preporučuje primena preparata Ekstrasol F (Bacilus subtilis) u količini 2 l/ha.

Štetni organizam

Biljne vaši, Kupusov moljac, Crna trulež kupusnjača

Prognozno - izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!