Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

(31.01.2024.) Važne mere nege u voćnjacima

utorak, 6. februar 2024. 12:22

Srbija —

Na području Srbije, JABUČASTE VOĆNE VRSTE se nalaze u fazi mirovanja. KOŠTIČAVE VOĆNE VRSTE se nalaze u fazi mirovanja do početka bubrenje pupoljaka (RC Smederevo, RC Beograd).

U voćnjacima je u toku zimska rezidba voća kada treba obratiti pažnju na sanitarne mere nege koje su veoma važne sa aspekta zaštite bilja, a to su: uklanjanje suvih i obolelih grana i grančica, sakupljanje i uništavanje opalog lišća i mumificiranih plodova, gde je to moguće.

Zbog izuzetno specifične sezone za nama, koju su okarakterisale vrlo česte vremenske nepogode i velike količine padavina, u zasadima je prisutan značajan infektivni potencijal mnogih patogena te je pred nastupajuću proizvodnu godinu dobro obavljena rezidba i sprovođenje sanitarnih mera nege zasada imperativ.

Prilikom sprovođenja navedenih mera, treba voditi računa da se obavezno dezinfikuje alat (alkohol, varikina, sredstva na bazi hlora i dr.) kako bi se sprečilo širenje infekcije sa obolelih biljnih delova na zdrave. Takođe, preporučuje se njihovo sprovođenje pri suvom vremenu i u najtoplijem delu dana.  

U danima koji predstoje, najavljuje se značajan porast temperature vazduha koji će usloviti kretanje vegetacije, te se u svim značajnim regijama gajenja bresaka i nektarina očekuje bubrenje pupoljaka. Ova faza je sa aspekta zaštite bilja izuzetno važna i proiozvođači će biti blagovremeno obavešteni o potrebi sprovođenja hemijskih mera zaštite.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!