Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

Aktuelna zaštita jabuke, višnje, trešnje, vinove loze i ječma

subota, 25. april 2020. 11:14

Srbija —

Za sledeću nedelju se najavljuje nestabilno vreme sa čestim padavinama i visokim temperaturama. U takvim uslovima postoji rizik od infekcije biljnog tkiva nekim od najznačajnijih patogena u poljoprivrednoj proizvodnji, te je preporuka sprovođenje preventivnih mera zaštite u zasadima i usevima.

JABUKA

Sa padavinama koje su najavljene za sledeću nedelju prognozira se do sada najintenzivnije oslobađanje askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Dozrelosti pseudotecija se kreću do 90%, a ispražnjenosti svega do 25%. Preporuka je sprovođenje mera zaštite u zasadima jabuka kako bi se obezbedila zaštita tokom višedenevnog kišnog perioda:

Delan 700-WG, Fiesta, Galileo (ditianon) 700g/ha
+
Chorus 50-WG, Ciprodex (ciprodinil) 0,05%.

VIŠNJA, TREŠNJA i dr. koštičavo voće

U apotecijama prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii)registrovano je prisustvo zrelih askospora te se sa prvim padavinama može očekivati njihovo oslobađanje u prirodnim uslovima i ostvarenje infekcije. Takođe, u zasadima koštičavog voća, sa padavinama postoji rizik od infekcije biljnog tkiva prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

U cilju zaštite lisne mase, pred najavljene padavine, preporučuje se primena preparata Agrodin 65 WP (dodin) u koncentraciji 0,1% ili nekog drugog registrovanog fungicida.

VINOVA LOZA

Prognozirano nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za infekciju tkiva vinove loze prouzrokovačem crne pegavosti (Phomopsis viticola).

Preporuka je sprovođenje hemijskih mera zaštite, pre najavljenih padavina, nekim od fungicida:

Mankogal 80, Dithane M 45 (mankozeb) 0,2-0,25%   ili
Folpan 50-WP (folpet) 0,2%.

JEČAM

Na području Vojvodine, usevi ječma iz najranijih rokova setve ulaze u fazu klasanja. Tokom naredne nedelje, u takvim usevima se očekuje ulazak biljaka u fazu cvetanja. U tim fazama, u uslovima vlažnosti, postoji rizik od infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

U fazi početak cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike, pre najavljenih padavina, preporučuje se sprovođenje mera zaštite nekim od registrovanih fungicida.

Detaljnije informacije o potrebi sprovođenja mera zaštite po regionima mogu se pogledati na linku pregled najnovijih preporuka.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!