Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

Breskvi preti smotavac

nedelja, 28. jun 2020. 18:51

Srbija —

Na području Srbije, u toku je berba ranih sorata bresaka i nektarina. Srednje i kasne sorte se nalaze u fazi od plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77) do obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom bresaka i nektarina utvrđeno je prisustvo jaja i ispiljenih larvi druge generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta) kao i odraslih jedinki i larvi tripsa (Thysanoptera).

Ove štetočine pored toga što prouzrokuju direktne štete na plodovima usled ishrane, mogu biti i ograničavajući faktor prilikom izvoza ukoliko se utvrde u ili na plodovima zbog karantinskog statusa koji imaju u zemljama gde se izvozi naše voće.

Preporuka je pregled zasada bresaka i nektarina na prisustvo navedenih štetočina i po potvrdi njihovog prisustva, primena insekticida Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075 – 0,1% (karenca 7 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i pridržavati se uputstva za upotrebu pesticida.

Kod ranog sortimenta gde je berba u toku ne treba primenjivati hemijske mere zaštite.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!