• PIS - aktuelna zaštita bilja

Krompiru preti plamenjača i crna pegavost, pripremite se iz za zlaticu

utorak, 25. maj 2021. 08:13

Srbija —

Na području Srbije u periodu od 12. do 20. maja zabeležene su velike količine padavina koje su uz registrovane temperature vazduha u više navrata stvorile povoljne uslove za ostvarenje infekcije krompira prouzrokovačima plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

Ulaskom krompira u fazu zatvaranja redova (što se na najvećem broju parcela očekuje u ovoj nedelji) stvoriće se izuzetno povoljan mikroklimat koji će favorizovati dalji  razvoj i širenje navedenih patogena. Sa ciljem zaštite krompira od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena nekog od sledećih fungicida:

  • Silueta (propamokrb-hidrohlorid+mankozeb) 4l/ha,

·        Consento (propamokarb-hidrohlorid+fenamidon) 1,67-2 l/ha,

  • Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha,

·        Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (metalaksil-M+mankozeb) 2,5 kg/ha,

  • Leonida (metalaksil-M+fluazinam) 0,5-0,6 l/ha.

Na većini regiona započelo je piljenje larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U narednim danima prognozirane temperature usloviće masovnije piljenje larvi koje za kratko vreme mogu oštetiti veliku površinu lisne mase.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!