Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

Pojava cerkospore na repi

utorak, 16. jun 2020. 22:56

Vojvodina —

Usevi šećerne repe nalaze se nalaze u fazi od potpunog zatvaranja redova do faze razvoja korena.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). U zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, prisustvo pega je registrovano na do 20%  biljaka.

Uslovi u  proizvodnji šećerne repe u proteklom periodu, koje su karakterisale česte padavine, visoke relativne vlažnosti vazduha i optimalne temperature, stvorile su veoma povolje uslove za ostvarenje infekcija ovim patogenom. Sa svakim danom može se očekivati povećanje broja biljaka sa pegama.

S obzirom da je u okviru pega došlo do sporulacije i da se u narednom periodu prognoziraju padavine i povoljne temperature koje mogu stvoriti nove uslove za infekcije prouzrokovačem pegavosti lista šećerne repe, proizvođačima se preporučuje da, čim vremenski uslovi to dozvole, sprovedu hemijske mere zaštite primenom kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (hlorotalonil) u količini 1,5 l/ha
+
Rias 300 EC, Cercohem (difenokonazol + propikonazol) u količini 0,3 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!