• PIS - aktuelna zaštita bilja

Pojava lisnih vaši i cikada u usevima ozime pšenice i ječma

utorak, 27. oktobar 2020. 08:39

Srbija —

U poniklim usevima ozime pšenice i ječma koji se nalaze u fazi razvoja listova (BBCH 11 – 13) uočeno je je prisustvo krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 20% biljaka i cikada (Cicadelidae) na do 10% biljaka.

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom tj. sisanjem biljnih sokova, lisne vaši i cikade su mnogo značajnije kao prenosioci fitopatogenih virusa.

Prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja useva, prag štenosti iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Preporučuje se proizvođačima pregled useva pšenice i ječma na prisustvo štetočina. Ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u dozi 0,2 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u dozi 0,2-0,3l/ha ili Plures u dozi 500-650 ml/ha.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!