Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

Povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe

sreda, 8. jul 2020. 12:42

Vojvodina —

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe, u odnosu na prošle preglede, registrovano je povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). U proteklom periodu uslovi u proizvodnji su bili veoma povoljni za razvoj i širenje ovog patogena, a najavljene padavine i prognozirane temperature u narednom periodu mogu stvoriti nove povoljne uslove za ostvarenje infekcija i dalje širenje pega.

U cilju zaštite šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

Preventivni fungicidi:
· Bravo 720 SC, Dakoflo, Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha +
Sistemični fungicidi:
· Rias 300 EC (difenokonazol + propikonazol) 0,3 l/ha ili
· Duett ultra, Ceres (eposkikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha ili
· Propulse 250 SE (fluopiram + protiokonazol ) 1-1,2 l/ha i
· Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,8 – 1 l/ha
Ili neki drugi registrovani fungicid.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!