• PIS - aktuelna zaštita bilja

Prete breskvin i šljivin smotavac

ponedeljak, 31. maj 2021. 15:40

Srbija —

Zasadi bresaka, nektarina i šljiva se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja ploda: od faze drugo opadanje plodova do faze plod oko polovine krajnje veličine.

Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo jaja u različitim embrionalnim fazama razvoja breskvinog smotavca (Cydia molesta) i šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) na listovima i plodovima. U toku je piljenje larvi prve generacije navedenih štetočina.

Sa ciljem suzbijanja larvi navedenih štetočina i sprečavanja ubušivanja u plodove bresaka, nektarina i šljiva preporučuje se primena insekticida:

Grom (lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,02% ili
Nagan ME (lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,005%

U narednim danima za područje cele zemlje najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije lisne mase prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila).

Sa ciljem zaštite od pomenutog patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Venturion, Capi, Metod 480 SC (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.

Napomena: Breskvin smotavac je karantinska štetočina u nekim zemljama u koje se izvozi naše voće, te posebnu pažnju treba obratiti na prisustvo ove štetočine i na njeno suzbijanje!

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!