Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

Prisustvo braon mramoraste i zelene stenice u usevima i zasadima i mere suzbijanja

nedelja, 22. maj 2022. 15:57

Srbija —

Pregledom poljoprivrednih useva i zasada, uočeno je prisustvo braon mramoraste i zelene ili povrtne stenice. Trenutno se prisustvo navedenih stenica registruje u zasadima breskve, nektarine, trešnje, leske, soje, krompira, pšenice i drugih kultura. U toku je migracija ovih šteočina sa dreveća i spontane flore u poljoprivredne useve i zasade.

Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve koje sisaju sokove iz svih nadzemnih delova biljaka. Uvek više preferiraju ishranu na plodovima. Na napadutim plodovima dolazi do diskoloracije pokožice, stvaranja nekrotičnih tačaka i udubljenja, pogoršanja ukusa, što sve utiče na gubitak njihovog kvaliteta i tržišne vrednosti.

Trenutno su najugroženiji zasadi bresaka, nektarina, leske i trešanja. U ovim zasadima ukoliko se pregledom uoči prisustvo stenica preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida na bazi aktivne materije deltametrin (Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux) u koncentraciji 0,05%.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu. U zasadima koji se nalaze u fazama zrenja poput trešanja, posebnu pažnju treba obratiti na karencu a to je vreme koje je neophodno da prođe od poslednje primene pesticida do berbe. Karenca za navedene insekticide u zasadima bresaka i trešanja iznosi 14 dana.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!