• PIS - aktuelna zaštita bilja

Suzbiti prvu generacije kupusne muve

sreda, 31. mart 2021. 08:47

Srbija —

Na području Srbije u toku je rasađivanje kupusnjača namenjenih za ranu proizvodnju.

Na lepljivim klopkama sa hranidbenim atraktantom registruju se ulovi odraslih jedinki kupusne muve (Delia radicum). U toku je let prve generacije ove štetočine.
 
Odrasle jednike kupusne muve polažu jaja na korenov vrat tek rasađenih biljaka kupusnjača ili na zemlju oko njih. Štete prouzrokuju larve koje se hrane korenovim dlačicama, a kasnije se ubušuju i u koren, ulsed čega dolazi do poremećaja protoka materija kroz biljku. Napadnute biljke menjaju boju, postaju plavoljubičaste, suše se i propadaju. Mlade biljke mogu biti uništene od samo jedne larve.

S obzirom da je u toku let prve generacije kupusne muve poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, odmah po rasađivanju biljaka, sprovedu hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja odraslih jedniki muve i sprečavanja polaganja jaja na biljke.

Preporučuje se primena nekog od preparata registrovanih u usevu kupusa:

Cipkord 20 EC, Notikor, Crna Mamba (cipermetrin) 0,3 l/ha ili
Grom (lambda-cihalotrin) 0,3-0,4 l/ha.

Pored primene insekticida, kao jedna od mera u cilju sprečavanja polaganja jaja kupusne muve je i prekrivanje useva kupusa agrilom.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!