• PIS - aktuelna zaštita bilja

U precvetavanju suzbiti šljivine ose

četvrtak, 1. april 2021. 08:05

Vrbas —

Na području RC Vrbas, šljive se nalaze u fenofazi od cvetna loža otvorena: krunični lističi vidljivi; pojedinačni cvetovi bele boje još uvek zatvoreni do faze većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon (57-59 BBCH).

Na lokalitetu u Turiji, na lepljivim klopkama postavljenim  u zasad šljive, registrovani su ulovi imaga crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).
To su štetočine koje se pojavljuju istovremeno svake godine, obično u rano proleće, pred cvetanje šljive. Imaju jednu generaciju godišnje. Prezimljavaju kao larve u zemlji. Ženke polažu jaja u čašične listiće cvetova, a larve se nakon piljenja ubušuju u zametnute plodiće, usled čega dolazi do njihovog opadanja.
Mere zaštite šljiva od ovih štetočina se sprovode u fazi precvetavanja, kada pčele i drugi polinatori nisu više prisutni u voćnjacima.
RC Vrbas nastavlja sa praćenjem faza razvoja šljiva i prisustva šljivinih osa u voćnjacima i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!