Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

Vinovoj lozi preti grožđani moljac i crna trulež

sreda, 11. maj 2022. 12:57

Srbija —

Na području Srbije, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od četiri i više listova razvijeno do faze cvast jasno vidljiva (14-53 BBCH). 

U toku je let leptira i polaganje jaja prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U Vršačkom i Fruškogorskom vinogorju gde se registruju i najveće brojnosti, registrovan je i početak piljenja larvi. U ostalim regionima se piljenje larvi očekuje u narednim danima.

Vizuelnim pregledom mladih cvasti, uočeno je prisustvo jaja ove štetočine u različitim fazama embrionalnog razvoja.

Video materijal o načinu pregleda vinove loze i izgledu jaja pepeljastog grožđanog moljca možete pogledati na Youtube kanalu PIS-a na ovom linku.

U cilju  suzbijanja navede štetočine preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Cipkord 20 EC, Crna mamba, Ciprazor 20 EC, Tajfun (a.m.cipermetrin) u koncentraciji 0,015-0,03%.

Vinova loza se nalazi u osetljivoj fazi na zaraze prouzrokovačima bolesti. Kako nema u najavi padavina, uslovi su povoljni samo za razvoj prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) te se preporučuje primena preparata Karathane gold 350 EC (a.m. meptildinokap) u količini 0,4-0,5 l/ha ili nekog od preparata na bazi elementarnog sumpora: Kumulus D, Microthiol specijal, Kossan WG, Wetsul, u koncentraciji 0,3-0,5% ili Thiovet jet 80 WG u količini 5-7 kg/ha.

Ukoliko se u nekom regionu najave padavine, tada se preporučuje i zaštita od prouzrokovača crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola) nekim od  fungicida  i to pre  padavina:

Dithane DG Neotec, Mankogal 80, Mankosav 75 WG,  Manfil 80 WP, Prevent 80 WP ili Vilozeb (a.m. mankozeb) u koncentraciji 0,2-0,25% ili

Folpan 80 WDG, Fighter ili Solofol (a.m. folpet) u koncentraciji 0,15-0,2%. 

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!