• PIS - aktuelna zaštita bilja

Zaštita kruške od obične kruškine buve

petak, 5. februar 2021. 12:39

Srbija —

Zasadi krušaka se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom krušika utvrđeno je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) kao i položena jaja u niskom intezitetu.

Nalazimo se na početku procesa polaganja jaja prezimljujuće generacije. Sa najavljenim visokim temperaturama vazduha, očekuje se pojačana aktivnost ove štetočine tj. intenzivnije polaganje jaja.

Kako bi se sprečio očekivani proces, preporučuje se tretman zasada sa mineralnim uljima u cilju maskiranja stabala i smanjenja broja položenih jaja, a za suzbijanje imaga preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin:

Cipkord 20 EC ili Ciprazor 20 EC ili Crna mamba 0,03%

 +

Galmin ili Belo ulje EW 3-4% ili Nitropol S 1,3%.

 Preporuka je da se tretman sprovede u najtoplijem delu dana kada je i aktivnost štetočine najveća.

 

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!