Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

Zaštita kukuruza od kukuruznog plamenca

utorak, 7. jun 2022. 10:26

Srbija —

Na području Srbije, u zavisnosti od roka setve, usevi merkantilnog i semenskog kukuruza se nalaze u raličitim fazama razvoja listova, dok se usevi kukuruza šećerca nalaze u fazi od razvoja listova do cvetanja metlice i razvoja svile.

Pregledom biljaka kukuruza, na naličju listova, registruje se prisustvo položenih jajnih legala. U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi prve generacije kukuruznog plamenca.

Video materijal o načinu pregleda useva kukuruza na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca možete pogledati na Youtube kanalu PIS-a na ovom linku.
 
Od kukuruznog plamenca najugroženiji su usevi kukuruza šećerca i semenskog kukuruza gde je preporuka da se hemijske mere zaštite sprovedu ukoliko se na 5% biljaka registruju jajna legla i na početku piljenja larvi. U usevima merkantinlog kukuruza hemijske mere zaštite se preporučuju kada su jajna legla plamenca prisutna na 10% biljaka. Suzbijanjem prve generacije plamenca u usevima merkantilnog kukuruza prinosi se povećavaju u proseku oko 5%, smanjuje se poleganje biljaka usled vetra, a registruje se i manji napad prouzrokovača bolesti na klipovima. S obzirom da je u toku početak piljenja larvi prve generacjije kukuruznog plamenca proizvođačima kukuruza se preporučuju pregledi na prisustvo jajnih legala i po postizanju pragova štetnosti primena nekog od inskekticida:
  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1 - 0,15 l/ha ili
  • Ampligo 150 ZC (hlorantranilprol + lambda cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili
  • Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!