Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

Zaštita kukuruza šećerca i paprike od treće genracije kukuruznog plamenca i pamukove sovice

sreda, 30. septembar 2020. 10:13

Vojvodina —

Stanje u usevima kukuruza šećerca

Vizuelnim pregledima useva kukuruza šećerca  iz postrnih rokova setve registrovano je prisustvo položenih jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U zavisnosti od lokaliteta i faze razvoja biljaka, prisustvo jajnih legala je uočeno na 2 do 10% biljaka.  Takođe, tokom pregleda uočeno je i prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 20% biljaka. 

U sadašnjim proizvodnim uslovima i prema prognozi za narednih nekoliko dana, početak piljenja larvi se očekuje za dane vikenda.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled useva na prisustvo navedenih štetočina. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u klipove kukuruza, na početku piljenja larvi, preporučuje se primena nekog od insekticida:

·       Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha (karenca 7 dana) ili

·       Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (karenca 14 dana) ili

·       Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana).

 Zbog prisustva parazitnih osica iz roda Trichogramma, čija je aktivnost izuzetno velika u ovom delu vegetacije, prilikom izbora preparata prednost treba dati insekticidima na bazi aktivne materije hloratraniliprol (Coragen 20 SC) koji neće štetno delovati na ove korisne organizme.

Stanje u usevima paprike

Na većini lokaliteta, berba paprike je u toku ili se očekuje u narednom periodu. U regionima na području Vojvodine, na naličju listova paprike registrovano je prisustvo jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca, dok se u svim regionima registruje prisustvo jaja pamukove sovice na licu listova.

Preporuka je da se usevi paprike pregledaju na prisustvo jaja kukuruznog plamenca i pamukove sovice. Samo u slučajevima gde se utvrdi prisustvo štetočina, a berba još nije počela ili je obrano prvo kolo i postoji mogućnost da se ispoštuje karenca, moguća je primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida sa kratkom karencom:

·      Affirm 095 SG (emamektin benzoate) u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·      Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (karenca 1 dan).

Prilikom upotrebe pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i karenci primenjenih preparata.

 

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!