Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

Zaštita uljane repice od repičine lisne ose

sreda, 30. septembar 2020. 10:17

Vojvodina —

Na području Srbije, u toku je setva uljane repice, dok se ranije posejani usevi nalaze u fazi od nicanja do 4 lista razvijena (BBCH 10-14).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo imaga, jaja i larvi repičine lisne ose (Athalia rosae). U toku je kopulacija odraslih jedinki i polaganje jaja, dok je na pojedinim regionima registrovan i početak piljenja pagusenica.

Najavljene visoke dnevne temperature u narednom periodu pogodovaće intenzivnijem razvoju ove štetočine.

Štete prave pagusenice koje se hrane tek izniklim bijlkama. Najveće štete nastaju u početnim fazama razvoja uljane repice kada usled jačeg napada može doći do golobrsta.

Preporučuje se proizvođačima pregled useva na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se utvrdi prisustvo na nivou praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica po m2 preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

·        Decis 2,5 EC, Futocis EC-2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha

·        Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

·        Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha

 

Takođe, u toku vizuelnih pregleda, na pojedinim parcelama registrovano je i prisustvo buvača (Phyllotreta sp.) i vaši (Aphididae). Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje ovih štetočina.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!