Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

Zaštiti ječam od mrežaste pegavosti lista

subota, 11. mart 2023. 14:00

Ruma —

Na terenu RC Ruma usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od kraja bokorenja i  početka rasta stabljike  do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad čvora bokorenja.

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 36 do 100% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 8 do 65% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 3 do 15% biljaka.

S obzirom na izuzetno visok nivo prisutnih simptoma  i da je dostignut epidemijski prag štetnosti  (10 % biljaka sa simptomima bolesti u fazi prvog kolenca), proizvođačima se preporučuje obilazak useva i tretman po stabilizaciji vremena i sa porastom temperature iznad   15 °C kako bi efikasnost fungicida bila zadovoljavajuća. Preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

·         Amistar Extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha,
·         Teatar Plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 0,6-1 l/ha,
·         Opera Max (a.m. piraklostrobin+epoksikonazol) 1,2-2 l/ha,
·         Falcon Forte (a.m. tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 0,7-1 l/ha,
·         Elatus era (a.m. protiokonazol + benzovindiflupir) 0,5-1 l/ha,
·         Delaro 325 SC (a.m. protiokonazol + trifloksistrobin) 0,7-1 l/ha,
·         Delaro forte (a.m. protiokonazol + spiroksamin + trifloksistrobin) 0,75 l/ha,
·         Priaxor EC (a.m. fluksapiroksad + piraklostrobin) 0,75-1,5 l/ha,
·         Sphere (a.m. trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,5 l/ha
·         Duett turbo ( a.m. revysol+kresoksim metil) 0,6-1 l/ha
·         Revicare (a.m. revysol+piraklostrobin) 0,75-1,5 l/ha i drugi.

 

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!