• PIS - aktuelna zaštita bilja

Zaštiti repu od pipe

ponedeljak, 29. mart 2021. 12:37

Vojvodina —

Usevi šećerne repe koji su posejani oko 10. marta se nalaze u fazama klijanja i nicanja. Na prošlogodišnjim repištima se na feromonskim klopkama registruju ulovi sive repine pipe. Sa prognoziranim porastom temperatura se očekuje masovniji izlazak pipa sa mesta prezimljavanja i migracija na nova repišta. Preporučuju se redovni obilasci novih repišta i blagovremena primena insekticida. Detaljnije informacije pogledati na www.pisvojvodina.com.

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!