Reklama
  • PIS - aktuelna zaštita bilja

Zaštiti uljanu repicu od malih i velikih repičinih pipa

ponedeljak, 6. mart 2023. 15:28

Srbija —

U usevima uljane repice se konstatuje prisustvo odraslih jedinki male i velike repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus i Ceuthorynchus napi).

Za razliku od sredine februara kada je dominantno bila prisutna mala repičina pipa, trenutno se na parcelama registruju povećane brojnosti velike repičine pipe koja je započela polaganje jaja. Jaja najčešće polaže u stablo i pritom pravi štete samim činom ovipozicije, a kasnije štete pričinjavaju i larve koje se razvijaju u stablu.

Proizvođačima se preporučuju pregledi useva uljane repice na prisustvo male i velike repičine pipe. Ukoliko se potvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti koji iznosi 1 pipa na 5 biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida: Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha ili Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!