• PIS - aktuelna zaštita bilja

Zaštitite koštičavo voće

utorak, 27. oktobar 2020. 08:45

Srbija —

Na području Srbije koštičave voćne vrste (breskva, kajsija, šljiva, trešnja, višnja, i dr.) se, u zavisnosti od voćne vrste, sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od lišće počinje da gubi boju do faze 70% lišća opalo.

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi prouzrokovača bolesti kao što su: sušenje grana i grančica i  trulež plodova koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavost lišća breskve (Taphrina deformans), bakteriozna oboljenja i dr, proizvođačima koštičavih voćnih vrsta se preporučuje jesenji tretman nekim od preparata na bazi bakra u fazi kada otpadne oko 70% lisne mase:

·          Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,25-0,35% ili

·          Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,6-0,8%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po suvom i mirnom vremenu. S obzirom da navedeni patogeni prezimljavaju na kori grana i stabala, rak ranama, pupoljcima i drugim skrovitim mestima preporučuje se hemijski tretman sa korišćenjem veće količine vode kako bi preparat dospeo do svih mesta prezimljavanja.

Takođe, preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera koje podrazumevaju uklanjanje i uništavanje obolelih i polomljenih grana, kao i mumificiranih plodova što ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!