• PIS - aktuelna zaštita bilja

Zaštitite malinu protiv ljubičaste pegavosti i sušenja izdanaka

utorak, 27. oktobar 2020. 08:42

Srbija —

Na području Srbije, jednorodni zasadi malina (sorte Vilamet, Miker i dr.), se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Ovo je faza razvoja maline kada se preporučuje primena bakarnih preparata u cilju dezinfekcije biljaka i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti poput prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium) i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

Proizvođačima maline se preporučuje primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

•          Cuprozin 35 WP (a.m. bakar – oksihlorid) u koncentraciji 0,35% ili

•          Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4 % ili

•          Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu sa većom količinom tečnosti.

Vizuelnim pregledima, u pojedinim zasadima malina, registrovano je prisustvo gala od malinine muve galice (Lesioptera rubi).

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!