Reklama
  • Knjige

Savremena proizvodnja povrća

četvrtak, 20. oktobar 2016.

U prvom delu knjige navedena su opšta tehnologija proizvodnje, agroekološki činioci, postupci pre početka povrtarske proizvodnje, organska proizvodnja, proizvodnja u zaštićenim prostorima najvažnijih povrtarskih kultura. Drugi deo knjige odnosi se na kompletnu obradu gotovo svih povrtarskih vrsta, koje se obrađuju u većini udžbenika poljoprivrednih fakulteta i škola. Obrađene su morfološke osobine, uslovi uspevanja, tehnologija proizvodnje sa izborom hibrida - sorata, plodoredom, obradom zemljišta, đubrenjem, setvom - sadnjom, negom, berbom sa čuvanjem proizvedenih proizvoda.

Mišljenje recenzenata

Savremena proizvodnja povrća

Autor knjige "Savremena proizvodnja povrća", Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije je u njegovoj trinaestoj po redu knjizi prihvatio veliku obavezu da na vrlo jednostavan i praktičan način dostavi našim budućim i postojećim povrtarima još jedno delo. Njegova velika privilegija, poznajući njegov karakter, je prenošenje znanja, a to znanje realizuje umnožavanjem davanjem, u ovom slučaju knjigom.

U našem narodu postoji izreka "rukav dajući ne oskudeva". Hteli smo da kažemo da je knjigom "Savremena proizvodnja povrća" diplomirani inženjer Nekić istu napisao znajući da to nekom treba, da taj neko treba da bude bolji i uspešniji. Očigledno, želi da ne samo ostavi dela iza sebe već da naše povrtare podstakne na planiranje. Navedena knjiga predstavlja novi projekat, da bi poljoprivredne proizvođače podstakao na akciju. Ali povrtari moraju biti svesni da nijedna knjiga ne može biti u generalnom smislu rešenje, jer povrtari moraju da donesu sami odluku koju će povrtarsku kulturu gajiti i biti uporni u realizaciji svoje proizvodnje i plasmana.

Odgovornost je pravo izbora svakog poljoprivrednog proizvođača da li će se upustiti u tržišnu proizvodnju i konkurenciju. Po našem mišljenju ova knjiga daje veliki izazov i omogućava na jednostavan način da se postigne željeni cilj.

Knjiga je pisana tako da je autor izvršio podelu na prvi i drugi deo knjige "Savremena proizvodnja povrća". U prvom delu knjige navedena su opšta tehnologija proizvodnje, agroekološki činioci, postupci pre početka povrtarske proizvodnje, organska proizvodnja, proizvodnja u zaštićenim prostorima najvažnijih povrtarskih kultura. Osim navedenog, autor Stanko Nekić predstavio je podelu povrtarskih vrsta prema upotrebnoj i botaničkoj klasifkaciji.

U ovom prvom delu akcenat je dat na zaštićeni prostor, prvenstveno na plastenike, plastenike tunelskog tipa, sa mnogo ilustracija u boji, sve u cilju da vam sadržaj knjige omogući da znanje bude i realizovano. Sortiment, odnosno sorte i hibridi obrađeni su u prvom, ali i u drugom delu knjige.

Prvi deo knjige obuhvata i ilustracije, kako je autor zamislo po tablama za svaku povrtarsku vrstu. Takođe, ilustrovana je proizvodnja rasada po koracima.

Obavezni deo predstavlja agrohemijsku analizu zemljišta, a na osnovu nje izračunavanje potrebne količine đubriva za svaku povrtarsku vrstu. Agrohemijska analiza predstavlja zakonsku obavezu, ali i neminovnost u savremenoj proizvodnji povrtarskih i drugih kultura.

Đubriva su obrađena, sa svojim osnovnim karakteristikama, uključujući mineralna, vodotopiva, ali i organska đubriva. Ovde su uključeni i supstrati za proizvodnju rasada i povrća.

Neizostavno je obrađena hemijsko - biološka analiza vode za navodnjavanje, đubrenje na klasičan način, fertirigacijom i folijarno (preko lista), delovanje u zemljištu makro i mikroelemenata i simptomi njihovog nedostatka u biljkama.

Dobar deo knjige je obrađen po modulima (merilima), ali koji ne predstavljaju pitanja već odmah odgovore po koracima, naročito u proizvodnji rasada i povrća u plastenicima.

Drugi deo knjige odnosi se na kompletnu obradu gotovo svih povrtarskih vrsta, koje se obrađuju u većini udžbenika poljoprivrednih fakulteta i škola. Obrađene su morfološke osobine, uslovi uspevanja, tehnologija proizvodnje sa izborom hibrida - sorata, plodoredom, obradom zemljišta, đubrenjem, setvom - sadnjom, negom, berbom sa čuvanjem proizvedenih proizvoda. Hibridi i sorte su za savremenu produktivnu proizvodnju, ali nisu odbačeni hibridi i sorte koji još uvek imaju odličan kvalitet u odnosu na novi sortiment. Neke stare sorte predstavljaju brendove naše prozvodnje (npr. Futoški kupus i dr).

Autor je posle opisa proizvodnje povrtarskih kultura u drugom delu knjige naveo i pregled najvažnijih pesticida i progame zaštite, na bazi praktičnih iskustava.

Viroze povrća nisu izostavljene, ali su napisane na autorov način kako bi naši povrtari otkrili na najlakši način da li patološke promene na njihovim povrtarskim biljkama izazivaju virusi ili, pak, drugi paraziti ili neparazitski faktori.

Apsolutno znajući za uvođenje novih standarda i sertifikaciju u poljoprivrednoj proizvodnji koji su u Evropi odavno uvedeni, autor je napravio tabelarni prikaz ili evidencioni list o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

Naveden je samo jedan deo sadržaja autorove knjige, da bi znali kakav je koncept knjige "Savremena proizvodnja povrća".

Mišljenja smo da je knjiga transparentna, univerzalna za naše profesionalne povrtare, učenike poljoprivrednih škola (kao dopunska literatura), studente poljoprivrednih fakulteta, amatere u proizvodnji povrća i onih koji nameravaju da izvrše konverziju u smislu da se okrenu profitabilnijoj povrtarskoj proizvodnji.

U razgovoru sa autorom mišljenja je da poljoprivredni proizvođači treba da gaje pojedine neprofitabilne kulture u manjoj meri ili kao dopuna plodoredu i da se okrenu gajenju povrtarskih kultura, kako bi ostvarili što veću dobit na kraju proizvodnog ciklusa. Ovom knjigom želeo je da povrtarima Srbije predstavi savremenu proizvodnju povrća, te da se pojedini komercijalni otpad stavi po strani i usmeri poljoprivredne proizvođače na pravi put, kada je reč o biljnoj proizvodnji.

Smatramo kada navežbate osnovna znanja iz knjige Stanka Nekića, to će vam predstaviti mogućnost da sami odlučite za koju povrtarsku vrstu da se opredelite i napravite akciju u praktičnom smislu.

U Svilajncu,
21. 07. 2016. godine  
                     

Dejan Milosavljević,
dipl. ing. ratarstva i povrtarstva
Nenad Milojević,
dipl. ing. ratarstva i povrtarstva,
profesori Poljoprivredne škole sa "Domom učenika" Svilajnac

Predgovor

Smatram da je povrtarstvo visoko produktivna, ekonomski isplativa proizvodnja koja dolazi do izražaja samo u slučaju ukoliko se primenjuju savremene metode proizvodnje, kako u zaštićenom prostoru, tako i u njivskim uslovima. Proizvodnja u zaštićenom prostoru je mnogostruko produktivnija, pod uslovom da se koriste noviji hibridi, ali i neke sorte koje mogu dati odgovarajući prinos i kvalitet. Prednost zatvorenog prostora je i u tome što može lako da se kontroliše proizvodnja povrća, uz upotrebu savremenih metoda i automatizaciju proizvodnje. Međutim, naši povrtari moraju da ovladaju tehnikom i tehnologijom proizvodnje onih vrsta, koje opravdavaju isplativost u smislu rentabilnosti gajenja povrtarskih kultura u niskim, visokim tunelima, plastenicima i staklenicima. Prednost plastenika i staklenika je i u tome što može da se u njima proizvodi i rasad u pojedinim delovima zaštićenog prostora. U ovoj knjizi akcenat je više dat na zaštićen prostor pokriven "plastikom", jer je uzet u obzir finansijski aspekt investicija naših povrtara.

Iz napred navedenih razloga, težio sam tome da svaki proizvođač povrća ima uvid u značaj proizvodnje povrća, počev od setve, te preko proizvodnje rasada, a zatim rasađivanja ili sadnje rasada i u daljoj proizvodnji sve do finalne proizvodnje plodova povrća, tipičnog po veličini plodova date sorte ili hibrida u fiziološkoj ili tehnološkoj zrelosti. Svi ti koraci u proizvodnji povrća su obrađeni, kako u prvom, tako i u drugom delu ove knjige. Apsolutno iz navedenog da se shvatiti da povrtari ukoliko žele ozbiljnu i profitabilnu proizvodnju, moraju razumeti da gajenje povrća zahteva svakodnevni rad u zaštićenom prostoru da bi se dobio kvantitet i kvalitet povrtarskih plodova. Osim tekstualnog dela, ilustrativno je predstavljena proizvodnja povrća u plastenicima po koracima, čime sam svakako želeo da sinhronizujem proizvodnju povrtarskih kultura. Ovo iz razloga što je vizuelizacija jako bitna za naše povrtare, kako bi lakše usvojili materiju iz ove moje prve knjige iz oblasti gajenja ili uzgoja povrća. Time bi povećali procenat usvajanja primenljivog znanja, što našim povrtarima svakako nedostaje. Dakle, važno je signifikantno znanje, koje može da se primeni u praksi.

U prvom delu povrtarstva ima mnogo novina, koje se odnose u prvom redu na gajenje povrća u zaštićenom prostoru. Osim toga, opisan je plodored i različite vrste plodoreda, mineralna i organska đubriva, način utvrđivanja količine đubriva potrebne biljkama za njihov uspešan rast, razvoj i plodonošenje, organska proizvodnja i sve mere koje se moraju preduzeti da bi proizvodnja bila uspešna. Oslonio sam se na klasifikaciju povrtarskih biljaka prema upotrebnoj vrednosti, koja je praktična iz razloga što je zasnovana na korišćenju pojedinih biljnih delova za upotrebu i ishranu ljudske populacije. Razume se ovakvu podelu sam morao da modifikujem, iz razloga da bude što preciznija, jer je u drugom delu povrtarstva redosled gajenja povrtarskih biljaka opisan upravo iz navedenog rešenja. Nije izostala ni botanička klasifikacija, kako učenici poljoprivrednih škola i studenti sa poljoprivrednih fakulteta ne bi bili uskraćeni za osnovna znanja iz podele povrtarskih kultura. Osim toga, izvršio sam podelu povrtarskih biljaka na monokotiledone, dikotiledone i prema  njihovoj apsolutnoj masi semena, jer smatram da je to neophodno prilikom planiranja utvrđivanja količine semena za proizvodnju rasada ili direktnu setvu na određenoj površini zemljišta na kojoj će se proizvoditi povrtarske vrste.

Potreba pisanja ove knjige potkrepljena je time da naši povrtari smanje rizik proizvodnje i svedu rizik na realan, a ne da eksperimentišu i statististički umanje mogućnost uspešne proizvodnje u pogledu kvantiteta i kvaliteta svojih proizvoda. Umanjenjem rizika proizvodnje bi olakšali plasman svojih proizvoda na domaćem i stranom tržištu, uz pravu i uspešnu konkurenciju. Unosnost povrtarske proizvodnje, koju bi morali da isplaniraju, bila bi u znatnoj meri povećana.

Domaća i inostrana nauka je izuzetno napredovala u pogledu stvaranja savremenih hibrida i sorata povrtarskih vrsta, kao i u tehnologiji proizvodnje, ali to treba i primeniti kako bi došli do planiranog cilja, a to je uspešna prodaja svojih proizvoda, kvantitativno, kvalitativno i kontinuirano.

Tehnološke inovacije u ovoj knjizi samo olakšavaju proizvodnju i daju povrtarima mogućnost da procene i predvidite rizik, koju kulturu u periodu od jedne, dve, eventualno više godina (do 4 - 5) mogu sigurnije da proizvedu, prodaju i ostvare značajnu dobit, te mogućnost za dalje planiranje i proširenje povrtarske proizvodnje. U ovom slučaju može se koristiti i ekonomski plodored, ali ne zanemarujući povrtarski plodored, prvenstveno kao osnov za zdravu proizvodnju povrća.

Knjiga ne predstavlja sveznanje, ali predstavlja mogućnost proizvođača da planiraju i sami odluče šta da proizvedu, da svaki rizik drže pod kontrolom i da to bude njihov uspeh. Razume se da povrtari moraju imati i tržišnu percepciju, da bi im ova knjiga većim delom pomogla da uspeju u realizaciji svojih ideja. Konstataciju da ako nešto radi statistička većina zaboravite. To je najveća zabluda ljudskog uma. Zato odlučite sami šta je za vas najbolje da proizvodite od povrtarskih kultura, a kada imate pravu ideju i cilj, napravite plan i radite na tome praktično uz pomoć literature. Bitno je kada se upustite u bilo koji vid povrtarske proizvodnje, ne odustajte, posvetite se potpuno realizaciji svoje ideje. Ukoliko to primenjujete kontinuirano i planski svake godine, dovešćete sebe blizu perfekcije u proizvodnji povrća.

Dakle, na povrtarima je odluka u koju kulturu će da investiraju, te sam težio da im olakšam izbor povrtarskih vrsti ne samo u proizvodnji u zaštićenom prostoru, već i na otvorenom polju, što je obrađeno u većem broju kultura u drugom delu povrtarstva, uključujući i vrste kao što su komorač, bamija, ren, kukuruz šećerac i druge povrtarske vrste. Naša zemljišta nisu toliko zagađena kao zemljišta Evropske unije, koje sam naveo u ovoj knjizi, što je još jedna prednost naše proizvodnje u odnosu na evropsku. To je rezultat plodnosti i bogatstva naših tipova zemljišta, ali i zato što još uvek ne koristimo mineralna đubriva i pesticide u količini kao što se to radi u Evropskoj uniji i Americi decenijama unazad.

Poljoprivreda predstavlja profitabilnu granu naše privrede, naročito ukoliko se okrenemo rentabilnijim proizvodnjama, kao što su to povrtarska, voćarska i vinogradarska, ne zanemarujući stočarsku proizvodnju.

Smatram da naši poljoprivrednici trebaju biti fleksibilniji i počnu da se bave više povrtarstvom, kako ne bi gubili u svojoj proizvodnji, u smislu da nemaju odgovarajuću dobit (profit) ili, pak, da budu na nuli ili u minusu. Zato su promene neminovne i prilagođavanja tržišnoj ekonomiji, zakonu ponude i potražnje, te sam ovom knjigom prilagodio materiju iz oblasti povrtarstva, na način da bude što praktičnija, a naši proizvođači budu zadovoljniji kada sami ostvare profit koji su planirali, koristeći primenljiva znanja iz knjige "Savremena proizvodnja povrća".

Knjiga sadrži i elemente mnogih drugih komplementarnih disciplina, jer je praktično nemoguće napisati bilo koju stručnu knjigu bez poznavanja pedologije, agrohemije, fiziologije, zaštite biljaka i drugih naučnih disciplina.

U predgovoru sam više puta naveo "proizvodnju zdravog povrća". U tom smislu nije isključivo bitno da li je povrće proizvedeno konvencionalnim ili organskim načinom proizvodnje, već da "plodovi", koje jedemo nisu inficirani nekim od parazita, jer nauka nije sve ispitala. S toga nije mi sve jedno da li jedemo crni luk "zdrav" ili obolelu glavicu od plamenjače ili truleži crnog luka, krtolu krompira zaraženu plamenjačom krompira, paradajz zaražen crnom pegavošću, čađavom krastavošću ploda paradajza ili pak, virusom mozaika duvana, papriku zaraženu plamenjačom paprike, mozaikom duvana i slično. Možda ovu moju konstataciju neće prihvati u potpunosti šira stručna javnost, ali složićete se samnom da još uvek ima mnogo nepoznanica, kada je reč o biljnim vrstama, patološkim pojavama koje se javljaju pri njihovom gajenju i uticaju na zdravlje čoveka.

Kao i svaki autor stručne literature, imao sam slobodu da napišem knjigu po svojoj koncepciji i zahtevu savremenog povrtarstva.

Srpskim povrtarima i onima koji će postati proizvođači povrća poručujem da uspeh niko ne može da im garantuje. Međutim, sami možete kako sam naveo početi sa nečim što je profitabilno, a tu mogućnost izbora daje ova ili slične knjige, koje možete koristiti. Mogao sam ovu knjigu nazvati i Osnove savremenog povrtarstva, ali koncepcija je takva da možete sa sigurnošću koristiti primenljivo znanje (nauku) iz ove knjige. Ovo se odnosi i na učenike poljoprivrednih škola, studente poljoprivrednih fakulteta, koji mogu koristiti ovu knjigu kao dopunsku literaturu. S obzirom da su promene u povrtarstvu velike, a ni jedna knjiga ne može dati sve odgovore, koristite i drugu literaturu, uključujući i monografije, kako bi bili sve uspešniji iz godine u godinu, te sami organizovali sebe, svoju poljoprivrednu proizvodnju i uživali od rezultata svog rada.

Ujedno zahvaljujem recenzentima i izdavačkoj kući "Digital Dizajn", Smederevska Palanka na nesebičnoj pomoći oko preporuka i objavljivanja moje prve knjige iz oblasti proizvodnje povrća.

Autor,
Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije

Cena knjige je 1200 dinara a može se naručiti na telefon 064 311-501-7.

Savremena proizvodnja povrća