Reklama
  • Repromaterijal

Mainstay Ca – visoko efikasno đubrivo sa kalcijumom

sreda, 10. april 2024.

Korišćenje kalcijuma ključno je kako bi biljka dala visok prinos, bila otpornija na stres i bolesti, brže reagovala i prilagođavala se nastalim promenama

Primena folijarnih đubriva služi kao efikasna dopuna osnovnom đubrenju zemljišta i za brzu korekciju nedostataka hranljivih materija. Folijarna primena mikro i makroelemenata u određenim fazama razvoja useva povećava prinose i poboljšava kvalitet ploda.

2024-Mainstay-Ca.jpg (227 KB)

Neki elementi (npr. kalcijum, gvožđe, bor) sporo se transportuju kroz biljku, tako da često dolazi do pojava nedostataka tih elemenata iako ih zemljište sadrži u dovoljnoj količini, pa se nedostataka tih elemenata otklanja ishranom preko lista. Folijarna prehrana se preporučuje i u slučaju pojave oštećenja koja su izazvana vremenskim nepogodama (kiša, grad, vetar) ili od bolesti i insekata kao i fizioloških oštećenja (sunčane pege).

Mainstay Ca đubrivo je koje sadrži kalcijuma dobijen Nano Shield tehnologijom sa dodatkom transportera za bolje, brže usvajanje i ugradnju kalcijuma u tkivo biljke. Kalcijum kao esencijalni hranljivi element se veoma teško usvaja i transportuje kroz biljku. Čak do 80% usvojenog kalcijuma odlazi u list biljke, dok manji deo usvaja plod. Nedostupnost kalcijuma u plodu dovodi do neujednačenosti plodova kao i do smanjenja kvaliteta samog ploda (npr. gorke pege).

PREDNOSTI UPOTREBE Mainstay Ca

- Kalcijum dobijen uz pomoć nano tehnološkog sistema
- Ultra brzo usvajanje, kretanje i ugradnja kalcijuma u plod biljke
- Ravnomeran transport kalcijuma u list i plod biljke
- Posebni transporteri za kalcijum radi boljeg kretanja kroz tkiva biljke
- Specijalni organski kompleks sprečava blokadu kalcijuma od strane drugih elemanata tako da on ostaje dugo dostupan biljkama
- Visoka koncentracija Ca bez prisustva nitrata, tj. azota
- Bolja ujednačenost plodova upotrebom Mainstay Ca

*Ne preporučuje se mešanje Mainstay Ca sa drugim preparatima u sistemu fertiirigacije.

Mainstay Ca se može primenjivati folijarno ili kao đubrivo za fertigaciju u zavisnosti od trenutnih potreba biljke. Sama primena mora biti takva da se prati fenološka faza razvoja same biljke, imajući na umu da dobro razvijene biljke imaju veću potrebu za Ca u odnosu na slabije i prilagoditi dozu primene tome, pogotovo u fazi plodonošenja.

S obzirom na to da se samo zemljište i način obrade značajno razlikuju u zavisnosti od zone, samim tim i preporuka ne može biti jedinstvena za sve uslove proizvodnje.

Na parcelama sa niskim pH ili nedostupnim kalcijumom, veoma je bitno ovaj element uneti u biljku kako bi ona formirala sve neophodne organe i podstakla fiziološke procese u smeru većeg prinosa. Sa razlogom se smatra da je korišćenje Kalcijuma (Ca) ključno kako bi biljka dala  visok prinosu, bila otpornija na stres i bolesti, i brže reagovala i prilagođavala se nastalim promenama, jer je to i jedna od ključnih uloga kalcijuma.

Kalcijum je veoma bitan da bi se usporio NEPOŽELJAN RAST BILJKE U VISINU i da se energija i hrana usmeri na jači bokor, kompaktnije stablo i klas. Naša preporuka je upotreba Mainstay Ca u usevu pšenice u prvom tretmanu u dozi od 1,5- 2 l/ha.

Za detaljne informacije o preporučenim dozama, vremenu primene, pakovanjima i cenama kliknite na link  https://www.kitedoo.rs/agronomija/mainstay-ca/

i Pozovite sektor “AGRONOMIJA” kompanije KITE DOO:

Severna Bačka: 062/80 15 892

Severna Bačka i Severni Banat: 063/291 312

Zapadna Bačka: 069/10 22 979

Srednji Banat i Južna Bačka: 069/20 10 047

Zapadna Bačka i Južna Bačka: 063/563 891

Srem i Mačva: 063/291 389

Južni Banat: 063/86 57 728

Menadžer za pesticide: 063/492 393

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!