Reklama
  • Oprema

Kapajuće trake PLUVIO

nedelja, 17. februar 2019.

Prednosti Pluvio® kapajućih traka: snabdevanje vodom je proračunato za svaku rupu, smanjuje se upotreba mineralnih đubriva, radne snage a upotreba trake umanjuje troškove održavanja jer je smanjen broj priključaka
2019-traka-poluvio
Traka Pluvio®

 

Pluvio® je kapajući sistem proizveden u vidu tanke, fleksibilne trake, sa ugrađenim brzokapajućim kapljačima koji su postavljeni na razmacima od 10, 15, 20 pa sve do 150 cm. Napravljen je od polietilena vrlo dobrog kvaliteta, koji garantuje maksimalnu, dugoročnu pouzdanost i najbolje performanse u pogledu mehaničke čvrstine i otpornosti na istezanje.

Ova vrsta kapljača, koju je patentirao ATP s.r.l. je umetnuta tokom istiskivanja same trake da bi se postigla maksimalna povezanost između kapljača i unutrašnjeg zida trake.

Lavirintski sistem kapljača umanjuje pritisak vode i dizajniran je tako da bude dovoljno veliki da bi se izbegla mogućnost začepljenja i taloženja čestica. Povrh toga, ovakva struktura umanjuje gubitke vode i omogućava ravnomeran protok i na velikim dužinama redova. Kapljači besprekorno funkcionišu i pri malim pritiscima (prilikom zalivanja iz cisterne) i na terenima sa velikim nagibom (primer iz naše prakse dokazano besprekorno funkcioniše i pri padu od 38% ).

Pluvio® kapajuće trake predstavljaju pouzdano i prikladno rešenje za sisteme navodnjavanja primenjene u bilo kojoj vrsti uzgoja, intenzivne irigacije otvorenih polja kao i uzgoja hortikulturnih (drvenastih vrsta, cvetnih vrsta,...) i za upotrebu u baštovanstvu.

Pluvio® kapajuće trake i njihov poseban kapljač dozvoljavaju nam da programski odredimo neophodnu količinu vode i da smanjimo troškove rada sa značajnim porastom kvantiteta i kvaliteta useva na kojim ih primenjujemo.

Dostupne varijante

Prečnik kapajuće trake: 16mm i 22mm.
Debljina zida trake: 150, 200, 254, 305, 381 i 457µ. (debljina je izražena u mikronima).
Razmaci između kapljača: 10, 15, 20 do 150cm.
Protoci kapljača: 1.2, 1.6, 2, 3 i 4l/h.

Širok asotriman različitih debljina trake i razmaka između kapljača je dizajniran tako da ispuni različite potrebe prema navodnjavanju, za sezonske ali i dugoročne sisteme za navodnjavanje.

Prednosti Pluvio® kapajućih traka:

  • Snabdevanje vodom je proračunato za svaku rupu, što se može utvrditi porastom kvaliteta i količine vode koja je proračunata prema potrebama biljke.
  • Smanjuje se upotreba mineralnih đubriva čiji procenat može biti obračunat prema kapacitetu kapljača i prema dužini kapajućih traka.
  • Smanjuje se angažovana radna snaga, jer su ovi sistemi mehanički ugrađeni.
  • Pluvio® upotreba trake umanjuje troškove održavanja jer je smanjen broj priključaka.

Karakteristike kapljača

Kapljač je napravljen kao rezultat dugogodišnjeg praćenja rada i uočavanja problema u radu sa kapajućim trakama. Najnovije rešenje ima turbulentan režim strujanja vode u labirintu kapljača i to obezbeđuje da u labirintu ne dođe do taloženja sitnih čestica koje prođu kroz filter. Naime, koliko god filter bio fin, čestice koje su manje od rupica na filteru će proći kroz filter i neće se nataložiti u labirintu kapljača samo ako je strujanje u istom turbulentno.  Sa druge strane dobija se dobra stabilizacija  (uravnoteženje) pritiska i protoka. 

2019-sema-rada kapljaca
Šema rada kapljača

Drugačije rečeno ovo rešenje kapljača obezbeđuje dugotrajan rad, ravnomernu distibuciju vode i đubriva i samim tim obezbeđuje ravnomeran prinos na celoj površini plantaže.

 

Detaljnijije karakteristike Pluvio® traka i kontakt distributera možete naći na sledećem linku.

 

Kapajuće trake PLUVIO

Zadovoljni ste sadržajem?