Reklama
 • Knjige

Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2018

petak, 19. januar 2018.

Iz štampe je izašla nova knjiga „Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2018“.

Še­zde­set go­di­na ka­ko dru­gu­je­mo sa "Po­ljo­pri­vred­ni­kovim po­ljo­pri­vred­nim ka­len­darom", a od prvog broja namera redakcije je bila da knjiga bude dra­go­ce­no šti­vo za poljoprivredne proizvođače, odnosno “mala poljoprivredna enciklopedija”, kako su je oni popularno nazvali.

No­va knji­ga "Po­ljo­pri­vred­ni­kov po­ljo­pri­vred­ni ka­len­dar 2018" odštampana je na 416 strana i obi­lu­je ra­zno­vr­snim te­ma­ma koje su sadržane u blokovima:

 • IZ NAŠE KULTURNE BAŠTINE
 • ETNO-KUĆE I NARODNO GRADITELJSTVO
 • AGRARNA EKONOMIJA I RURALNI RAZVOJ
 • INOVACIJE I DIGITALNE TEHNOLOGIJE U POLJOPRIVREDI
 • ZADRUGARSTVO
 • OBRAZOVANJE U POLJOPRIVREDI
 • SAVETODAVSTVO
 • OPŠTI DEO
 • ENERGIJA
 • POLJOPRIVREDNA TEHNIKA
 • RATARSTVO
 • STRNA ŽITA
 • KUKURUZ
 • SOJA
 • SUNCOKRET
 • ULJANA REPICA
 • ŠEĆERNA REPA
 • KROMPIR
 • POVRTARSTVO
 • VOĆARSTVO
 • VINOGRADARSTVO
 • MALO GAJENE BILJKE
 • LEKOVITO, ZAČINSKO I AROMATIČNO BILJE
 • KRMNO BILJE I STOČNA HRANA
 • STOČARSTVO
 • GOVEDARSTVO
 • OVČARSTVO I KOZARSTVO
 • SVINJARSTVO
 • ŽIVINARSTVO
 • PČELARSTVO
 • PODRUMARSTVO
 • ŽIVOTNA SREDINA
 • HORTIKULTURA I PEJZAŽNA ARHITEKTURA
 • GASTRONOMIJA

Cena knjige „Poljoprivrednikovog poljoprivrednog kalendara 2018“ je 1.800 dinara, a knjiga se može poručiti putem narudžbenice koja se nalazi na sajtu www.poljoprivrednik.net.

Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2018