Reklama
  • Knjige

Rezidba i zaštita kontinentalnih voćaka

utorak, 9. novembar 2010.

Knjiga „Rezidba i zaštita kontinentalnih voćaka″, autora Stanka Nekića, dipl. ing. agronomije, opisuje rezidbu pojedinih voćnih vrsta, nove uzgojne oblike jabuke, kruške, breskve, trešnje, višnje i šljive, primenu sistema guste sadnje i zaštitu voćaka.

nasovana strana knjigeKako naša literatura obiluje sa malo ilustracija vezano za rodne grančice kontinentalnih voćnih vrsta, u knjizi su za svaku voćnu vrstu prikazane slike ili crteži najznačajnijih rodnih grančica voćaka. Zaštita kontinentalnih voćaka predstavljena je kroz programe zaštite voćaka, sa osnovnim delovanjem pojedinih pesticida, a kao novina prikazani su pesticidi za integralnu zaštitu kontinentalnih voćaka. Knjiga se preporučuje i za nekvalifikovane rezače, radi edukacije.

Mišljenje recenzenta

Ova knjiga predstavlja plod dugogodišnjeg samostalnog rada Stanka Nekića, dipl. ing. agronomije, zasnovanog prvenstveno na praćenju praktičnih saznanja i iskustvima iz oblasti rezidbe i zaštite voćaka. Velika je prednost ovog dela što je na integralan način opisana rezidba pojedinih kontinentalnih voćnih vrsta, sa osvrtom na rodne grančice voćaka i integralnu zaštitu voćaka, gde su opisani fungicidi, insekticidi, akaricidi i herbicidi, što je u našoj voćarskoj literaturi do sada bio redak slučaj. Integralna proizvodnja voća u svetu sve više zauzima mesto umesto konvencionalne proizvodnje, pa čak joj se daje prednost i nad organskom proizvodnjom, što je autor svakako imao u vidu.

Savremena rezidba voćaka opisana je praktično i kroz uzgojne sisteme, zelenu rezidbu i sisteme guste sadnje voćaka, što predstavlja perspektivu savremenog voćarenja.

Zbog ekonomske krize, autor nije bio u mogućnosti da prikaže slike i ilustracije u koloru, što je, po mom mišljenju, jedini nedostatak ove knjige.

Međutim, može se bez preterivanja reći da je teško naći slično delo, sa spajanjem teorije i prakse na ovakav način, koji svodi greške u rezidbi i zaštiti kontinentalnih voćaka na najmanju moguću meru, te ovu knjigu najsrdačnije preporučujem voćarima, učenicima, studentima i voćarskim stručnjacima.

U Sokobanji, 24. 09. 2010. god,
Miomir Stevanović, dipl. ing. agronomije

Objavljene knjige

Stanko Nekić, dipl. inž. agronomije objavio je knjige iz oblasti poljoprivrede:

  1. Proizvodnja jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća (2005. god.)
  2. Zaštita voćaka i vinove loze od bolesti, štetočina i korova (2006. god.)
  3. Zaštita ratarskih i povrtarskih biljaka (2007. god.)
  4. Proizvodnja osnovnih njivskih kultura (2009. god.)
  5. Rezidba i zaštita kontinentalnih voćaka (2010. god.)

Narudžbina

Knjiga "Rezidba i zaštita kontinentalnih voćaka", autora Stanka Nekića, dipl. ing. agronomije, se može naručiti poštom. Cena navedene knjige je 400 dinara + poštarina.

Kontakt: Stanko Nekić, Vuka Karadžića br. 14,  35210 Svilajnac.
Telefon: +381 64-31-150-17.

Rezidba i zaštita kontinentalnih voćaka