Reklama
  • Knjige

Voćarstvo

utorak, 26. april 2022.

„Prilaz problema i predlog za njihovo rešavanje autor je izveo na konstruktivan i jednostavan način. To se odnosi kako na orezivanje voćaka tako i na zaštitu, pripremu zemljišta, đubrenje, navodnjavanje, primeni mehanizacije i dr. To je učinjeno iz razloga da voćari ne učine krupne greške, koje se kasnije teško ispravljaju,“ recenzent Rade Đurić

Stručnjak i plodan autor, profesor poljoprivredne škole u Svilajncu, Stanko Nekić, napisao je još jedno kvalitetno delo – „Voćarstvo“. Tim povodom njegov kolega, dipl. inž. agronomije Rade Đurić, takođe profesor u pomenutoj školi napisao je recenziju pomenutog dela.

2022.stanko-nekic-vocarstvo.jpg (409 KB)

Rezidba voćaka je jedno od najtežih pitanja voćarstva. Ono je toliko važna pomotehnička mera, da često od nje zavisi uspeh voćarenja, a naročito rodnost voćaka. O ovom poslu voćari nedovoljno razmišljaju, iako o tome imaju najmanje znanja i tu najviše greše. To se odnosi i na zaštitu voćaka ne samo od štetnih organizama, već i zaštitu voćaka u sklopu mera nege u zasadima voćaka. Iz navedenog autor je znajući za najveće greške u voćarskoj proizvodnji, napisao takvu knjigu, koja će u prvom redu izbeći to da voćnjaci slabo i neredovno rađaju.

Autor ove knjige Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije nastojao je da iznese materiju o orezivanju, formiranju uzgojnih oblika, proizvodnji voća, te zaštiti voćaka i to što jednostavnije i što prostije, te razumljivije za svakog, čak i za početnika voćara. Međutim, gotovo sam siguran da početnicima već pri prvom čitanju mnoge stvari neće biti sasvim jasne. Pojedine delove treba da čitaju ponovo i više puta. Autor ove knjige je i na to mislio, te je pojedina poglavlja ponavljao u vidu sažetaka i rekapitulacije, što mnogo znači kako početnicima, tako i dugogodišnjim voćarima. Razume se, to se odnosi i na zaštitu bilja i kompletnu zaštitu od biotičkih i abiotičkih činilaca, te na savremeni sortiment i perspektivne podloge voćaka.

Podrazumeva se da cela materija knjige treba da se shvati kao i da se dobro zapamte glavna pravila i uputstva, koja se nalaze u knjizi, zatim glavni i odlučujući njihov smisao. Potom, treba makar i sa nepotpunim razumevanjem, pristupiti voćkama i primenjivati ono što je u knjizi pročitano. Po potrebi ispravljati greške na način ponovljenog čitanja čime se stiče pouka i uspeh u voćarenju.

Sve navedeno, autor knjige "Voćarstvo" imao je na umu od početka, računajući od sadnje, formiranja uzgojnog oblika i početka rađanja koje treba što pre da usledi i da voćke što ranije uđu u pun rod. Stoga u autorovoj knjizi je obrađeno i alternativno (periodično rađanje), koje treba po svaku cenu izbeći, a to se čini čitanjem ove knjige koja daje odgovore na pitanja rađanja ili nerađanja voćaka. Prikazana su i druga poglavlja u podizanju zasada voćaka i agrotehnici.

Prilaz ovim problemima i njihovom rešavanju autor je izveo na konstruktivan i jednostavan način. To se odnosi kako na orezivanje voćaka tako i na zaštitu voćaka, ali i kod pripreme zemljišta, đubrenja, navodnjavanja, berbe, čuvanja voća, sortimentu, primeni mehanizacije u voćarstvu i dr. To je učinjeno iz razloga da voćari ne učine krupne greške, koje se kasnije teško ispravljaju.

Sva izlaganja i uputstva u knjizi treba smatrati i uzimati kao pravila, kojih se treba pridržavati, te će i učinjene greške biti svedene na minimum. Treba pravilno shvatiti smisao sadržine knjige, ali pravila i uputstva primenjivati u svakom pojedinom slučaju i uspeh neće nedostajati.

Nadam se da od ovakvog dela, čitaoci imati mnogo koristi i uspeha u voćarskoj proizvodnji, tako da će moći predvideti kako će voćke roditi, da li će povremeno rađati ili će periodično rađati, kakav će biti godišnji ili životni ciklus voćaka, te na osnovu toga planirati svoju zaradu i uspeh u voćarenju.

Na kraju, smatram da ova knjiga može uspešno da se koristi kod voćara profesionalaca i amatera, učenika srednjih poljoprivrednih škola, te studenata poljoprivrednih fakulteta u našoj zemlji.

Rade Đurić, dipl. ing. agronomije
prof. Poljoprivredne škole u Svilajncu
U Svilajncu, 10. 09. 2021. godine 

Knjiga se može naručiti na telefon 064/311-501-7.
Cena knjige je 1.100,00 RSD + poštarina.

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!