Reklama
  • Predstavljamo

Zaštita pšenice od biljnih bolesti

nedelja, 29. april 2018.

Pšenica se na većini njiva u našoj zemlji nalazi u dobroj kondiciji. Dovoljna količina padavina u prethodnom periodu uz prolećni porast temperatura takođe pozitivno utiče na njen razvoj. Ali ovakvi uslovi pogoduju i razvoju prouzrokovača biljnih bolesti. Pregledom parcela na većini se uočava prisustvo biljnih patogena, uzročnika pegavosti lista, pepelnice i lisne rđe.

Naredni period je ključan za očuvanje zdrave pšenice. Prskanjem sa fungicidima sada trebamo sprečiti da nagli razvoj biljnih bolesti smanji očekivani prinos i potencijalnu zaradu.

psenica-zastiza-syngenta

Kod odabira fungicida osim njegove cene, potrebno je poznavati i karakteristike kao što su spektar bolesti na koje deluje, kao i način i dužina delovanja. Ne retko izbor jeftinijih preparata vodi do trenutnog rešenja, ali dugoročno slabije efikasnosti, kraćeg perioda zaštite, kao i potrebe za ponovnom primenom fungicida.

Syngenta u svom portfoliju ima dobro poznata sredstva za zaštitu pšenice kao što su Artea, Amistar Extra i od prošle godine fungicid Cherokee.

I količina i kvalitet, to se sve više ceni

Za extra prinos, extra kvalitet i extra zaradu pravi izbor je Amistar Extra u količini primene od 0,75 l/ha. Primenom ovog fungicida, pored delovanja na glavne uzročnike oboljenja lista i klasa pčenice i ječma, povećava se efikasnost usvajanja vode kroz biljku povećanjem asimilacije ugljen dioksida, a na taj način se smanjuje transpiracija što za rezultat ima produženje vegetacije i povećanje prinosa. Efekat produženog zelenila lista zastavičara ima uticaj na povećanje prinosa. Amistar Extra poboljšava kvalitet zrna ječma, koji je posebno potreban za industriju slada i piva. Pored sprečavanja pojave bolesti, povećava i hektolitarsku težinu pšeničnog zrna, što je od posebnog značaja za mlinarsku industriju.

Trostruka snaga za veći prinos pšenice

Od prošle godine ratari u našoj zemlji imaju mogućnost da pšenicu štite i preparatom Cherokee. Istovremeno i sistemični i kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim dejstvom koji u sebi sadrži tri aktivne materije, preparat Cherokee tako na trostruki način štiti usev od biljnih bolesti.

Prva komponenta je ciprokonazol koji se usvaja i prenosi kroz biljku veoma brzo, zaustavlja i širenje zaraze na već obolelim biljkama par sati od primene. U gustom sklopu useva strnih žita, dodatnu brzinu delovanja obezbeđuje isparljivost ciprokonazola koji gasnom fazom dopire do donjih delova biljaka do kojih kapi rastvora sredstva ne mogu dospeti.

Cherokee-banner-psenica

Druga komponenta je propikonazol - sistemični fungicid iz grupe triazola sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji ispoljava odlično delovanje na veliki broj gljivičnih oboljenja žitarica. Cherokee sadrži i treću aktivnu materiju - hlortalonil koji se odlikuje snažnim vezivanjem za lisnu površinu pa deluje kontaktno i preventivno na spore gljivica i smanjuje opasnost od pojave rezistentnosti. Takođe hlortalonil ima odličnu efikasnost u suzbijanju ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo-cygni).

U narednom periodu zbog očekivano jakog napada biljnih bolesti preporuka je da se Cherokeee koristi u dozi 2 l/ha.

Ne smemo dopustiti da nastupajući kišni period onemogući blagovremen ulazak prskalica u njivu i razvitak biljnih bolesti do te mere da se štete ne mogu izbeći. Dakle moramo tretirati preventivno i pšenicu zaštititi na najbolji mogući način.

Zaštita pšenice od biljnih bolesti

Zadovoljni ste sadržajem?