Reklama
  • Agroekonomika

ADF i ZSV za bolju edukaciju menadžera i farmera u zadrugama

Naziv projekta je "Jačanje Zadružnog Saveza Vojvodine u obezbeđivanju obuke, tehničke pomoći i usluga informisanja u zadrugama", i obuhvata 22 seminara u 11 opština Vojvodine. U predavanja će biti uključene 182 zemljoradničke zadruge sa 7200 zadrugara.

Dana 21.05.2003. na Novosadskom Poljoprivrednom sajmu održana je konferencija za štampu, koju su organizovali America's Development Foundation (ADF), International Relief and Development (IRD) i Zadružni savez Vojvodine (ZSV). Učesnici tribine bili su: Michael Miller, predsednik i osnivač ADF-a, Branko Kurilić, koordinator za ekonomski razvoj ADF-a, Đorđe Bugarin, Predsednik Zadružnog Saveza Vojvodine i Vidoje Leković, predstavnik IRD-a.

Promovisan je zajednički projekat ("Jačanje Zadružnog Saveza Vojvodine u obezbeđivanju obuke, tehničke pomoći i usluga informisanja u zadrugama") u kome učestvuju ADF i ZSV a koji treba da omogući bolju edukaciju menadžera i farmera u zadrugama. Ukupna vrednost projekta je 83.000 $. Najvećim delom obuhvata savremenu računarsku opremu koja je ovih dana isporučena Zadružnom Savezu Vojvodine. Pored opreme, organizovaće se stručni seminari na kojim će eminentni stručnjaci sa Novosadskog i Beogradskog Univerziteta preneti svoja iskustva krajnim korisnicima u poljoprivrednoj proizvodnji. Projekat traje do decembra 2003. godine, i obuhvata 22 seminara u 11 opština Vojvodine, koje pokriva ADF. U predavanja će biti uključene 182 zemljoradničke zadruge sa 7200 zadrugara.

Program "Revitalizacija društva putem demokratskog delovanja" (RDDD) finansira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) kao petogodišnji program koji sprovodi pet organizacija u celoj Srbiji, izuzev Beograda i Kosova. ADF svojim delovanjem pokriva 11 opština u Vojvodini a IRD veći deo Srema i Zapadnu Srbiju.

Američka fondacija za razvoj (ADF) je organizacija koja sprovodi RDDD program u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. ADF/RDDD program vredan 40 miliona dolara se sprovodi u 65 zajednica u 11 opština koje obuhvataju polovinu od ukupno dva miliona stanovnika Vojvodine.

ADF/RDDD obezbeđuje finansijska sredstva za one projekte u zajednicama kojima se rešavaju prioritetna pitanja i kojima se upotpunjuju lokalni resursi. ADF/RDDD radi sa grupama za razvoj zajednice kako bi pomogao izradu onih projekata čije će se finansiranje uzeti u razmatranje i koji moraju biti tehnički potpuni, ostvarivi i isplativi u pogledu broja ljudi kojima se obezbeđuje pomoć u zajednici.

Pravila ADF-a/RDDD koja se tiču nabavke za određene projekte su transparentna i imaju za cilj da stimulišu lokalnu privredu tako da se ponude traže uglavnom od lokalnih dobavljača i izvođača radova.

ADF/RDDD program zahteva da zajednica i/ili lokalna samouprava učestvuju u finansiranju projekta u iznosu od 25% od njegove ukupne vrednosti kako bi se pokazala predanost i interesovanje zajednice i/ili lokalne samouprave da taj projekat podrže. Pored toga, dodatna sredstva se traže iz drugih izvora, uključujući i međunarodne organizacije.

Projekti koji se sprovode u zajednicama mogu se podeliti u četiri osnovne kategorije: građansko učešće, obnova i razvoj infrastrukture, ekonomski razvoj i zaštita životne sredine i razvoj ekološke svesti. Primeri ovih projekata su: renoviranje i opremanje vrtića i škola, bolnica/domova zdravlja i zgrada mesnih zajednica i domova kulture; izgradnja rekreativnih i sportskih objekata i terena; popravka vodovodnih sistema i električne mreže; popravka ulica/puteva; razvoj i podizanje ekološke svesti i zaštita životne sredine; organizovanje zadruga i udruženja poljoprivrednih proizvođača; pomoć malim i srednjim preduzećima i podrška multietničkim kulturnim programima i građanskim forumima.

Do kraja prve godine rada ADF-a/RDDD, zaključno sa 30. septembrom 2002, finansirano je 153 projekta u Vojvodini u iznosu od 9.569.164 dolara. Ovaj iznos uključuje 4.330.792 dolara sredstava ADF-a/RDDD-a, 2.307.408 dolara u vidu učešća zajednica i opština i 2.930.963 dolara u vidu sufinansiranja od strane međunarodnih partnera.

Đorđe Simović