Reklama
  • Stočarstvo

Afrička kuga svinja sve bliže

Zabranjuje se slobodan uvoz i provoz pošiljaka poreklom iz zemalja ili područja zahvaćenim afričkom kugom svinja, tj za svaki konkretan slučaj se izdaje uvozna dozvola
2019-sirenje-aks
Širenje afričke kuge svinja tokom 2018. / Izvor: Wikipedia

Na informaciju da se afrička kuga svinja pojavila na farmama svinja u okolini Temišvara u Rumuniji a na samo 40 kilometara od naše granice reagovalo je Ministarstvo poljoprivrede donošenjem Naredbe o preduzimanju mera radi sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti afričke kuge svinja u Republiku Srbiju.

Naredba propisuje sledeće:

1. Radi sprečavanja unošenja AKS u Republiku Srbiju zabranjuje se slobodan uvoz i provoz pošiljaka poreklom iz zemalja ili područja zahvaćenim Afričkom kugom svinja, tj za svaki konkretan slučaj se izdaje uvozna dozvola.

2. Određena su dva područja i to područje umerenog rizika i područje visokog rizika i na osnovu toga su donete mere koje se sprovode na tim teritorijama

3. Definisane su mere koje se sprovode nakon potvrde primarnog (prvog) slučaja AKS, aktivnosti na zaraženim područjima i periodi trajanja mera zabrane i ograničenja.

4. U slučaju pojave AKS moraju se obezbediti i primeniti pravila brzog upozoravanja i hitnog reagovanja.

Kako do uvozne dozvole?

Uvozna dozvola, odnosno dozvola za provoz pošiljaka može da se izda ako ne postoji rizik po zdravlje životinja, što se utvrđuje analizom rizika u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i DIREKTIVOM Uprave za veterinu kojom je jasno precizirano postupanje po svakom zahtevu.

Razlozi za donošenje naredbe

Zbog pogoršanja epizootiološke situacije po pitanju AKS u regionu (Mađarska, Rumunija, Bugarska), i neposredne opasnosti od pojave ove bolesti u našoj zemlji, neohodno je nalaganje konkretnih mera koje treba da sprovode sve relevantne institucije i organizacije pored MPŠV, tako i vlasnici i držaoci životinja, lovci i korisnici lovišta, u cilju sprečavanja pojave i suzbijanja AKS u Republici Srbiji. Donošenjem ove naredbe upotpunili smo i precizirali sve mere, aktivnosti, kao i ingerencije lica koja su uključena u upravljanje rizikom, a sa ciljem prevencije i borbe protiv ove zarazne bolesti. Definisana su područja visokog i umerenog rizika sa kontrolnim, preventivnim i restriktivnim merama, takođe, doneli smo opšte i posebne biosigurnosne mere koje se moraju sprovoditi na gazdinstvima sa svinjama i u lovištima. Iz razloga neposredne ugroženosti od pojave ove bolesti u Republici Srbiji pristupili smo strogoj kontroli prometa i uvoza živih svinja, proizvoda i sporednih proizvoda poreklom od svinja.

O bolesti

Afrička kuga svinja (AKS) je veoma zarazna virusna bolest domaćih i divljih svinja koja se nalazi na listi Naročito opasnih zaraznih bolesti u našim i evropskim propisima. Bolest se širi kontaktom zaraženih sa zdravim svinjama, kontaminiranom hranom i vodom, odećom i obućom, inficiranim predmetima i opremom, prevoznim sredstvima, stajnjakom, leševima uginulih i zaklanih životinja, glodarima, insektima.

ZA OVO OBOLjENjE SVINjA NE POSTOJI TERAPIJA NITI POSTOJI VAKCINA BILO GDE U SVETU!

U SLUČAJU POJAVE BOLESTI SPROVODE SE RADIKALNE MERE UNIŠTENjA ŽIVOTINjA NA FARMI, ODNOSNO ZARAŽENOM PODRUČJU, U SUPROTNOM VIRUS UBIJA ŽIVOTNjE!

IZBIJANjE BOLESTI MOŽE IZAZVATI OGROMNUEKONOMSKU ŠTETU!

 

 

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem?