Reklama
  • Agroekonomika

Agrarna politika da prepozna mlade

Zajednička poljoprivredna politika Evropske unije sa kojom usklađujemo svoju agrarnu politiku usmerena je na proizvodnju zdravstveno bezbednije hrane, pravednijoj raspodeli subvencija i posebne pomoći mladima, rečeno je na okruglom stolu u Informacionom kutku Evropske unije u Novom Sadu.

Na okruglom stolu nazvanom „Zajednička poljoprivredna politika Evropske unije – Koristi za Srbiju“ o benefitima evrointegracija za naš agrar diskutovali su predstavnici državne administracije, nevladinog sektora i medija.

EU-CAP

Zajednička poljoprivredna politika Evropske unije pokrenuta je 1962. a više od pola veka kasnije je na prekretnici. Olivera Radovanović iz Zelene mreže Vojvodine kaže da mladi u Uniji čine tek 6% poljoprivrednog stanovništa i da je aministracija u Briselu prepoznala taj problem.

- Zato taj CAP, tj. Zajednička poljoprivredna politika EU pomaže mladima da počnu da se bave poljoprivredom i osigurava im pristup fondovima tj. novcu za kupovinu zemljišta, mašine i opreme.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Vladislav Krsmanović kaže da republička i pokrajinska administracija poslednjih godina usaglašavaju pomoć poljoprivredi prema principima kako je to regulisano u Evropskoj uniji. I oni su prepoznali problem starenja seoskog stanovništa i zato mladi i žene imaju prednost na svim konkursima. Krsmanović kaže da je u afirmisanju mera izuzetno značajan direktan kontakt sa poljoprivrednicima.

- Prošle godine Pokrajinski sekretarijat je širom Vojvodine organizovao 118 tribina na kojima smo prezentovali naše mere kao i širi kontekst agrarne politike.

Najveći deo budžeta Evropske unije, čak 38%, izdvaja se za poljoprivredu. U periodu od 2014. do. 2020. sektor proizvodnje hrane i ruralnog razvoja biće pomognut sa više od od 400 milijardi evra. Na panelu je konstatovano da poljoprivrednici kod nas nisu dovoljno informisani o benefitima evrointegracija u sektoru proizvodnje hrane, kao i da je neophodna tešnja intersektorska saradnja između poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Okrugli sto su organizovali EU Info point, Vojvođanska inicijativa za EU, Zelena mreža Vojvodine i specijalizovani portal za poljoprivredu „Agrosmart“.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem?