Reklama
  • Održiva poljoprivreda

Akvaponika – prvo zalijete povrće pa u toj vodi odgajate ribe. I tako u krug

Ciklus akvaponike uključuje otpadnu vodu od uzgoja ribe, koji se koristi kao organska hrana za biljke. Tada biljke prirodno filtriraju vodu, koja se ponovo koristi u uzgoju ribe

Spajanje akvakulture sa hidroponikom mogla bi biti jedan od održivih modela poljoprivrede budućnosti. Akvaponika je kružno recikliranje, pri čemu prečišćene otpadne vode hrane biljke, a zatim se vraćaju, detoksifikovane, da bi se uzgajale  ribe, i tako u krug. Ovo bi moglo biti održivo rešenje za proizvodnju hrane u budućnosti.

2020-aquaponika.jpg (105 KB)

Akvaponika je kombinacija hidroponike i sistema akvakulture, koja uzgaja biljke i ribe zajedno u jedinstvenom sistemu. Ciklus akvaponike uključuje otpadnu vodu od uzgoja ribe, koji se koristi kao organska hrana za biljke. Tada biljke prirodno filtriraju vodu, koja se ponovo koristi u uzgoju ribe.

Rast potražnje za organskim voćem i povrćem, pokretači su tržišta akvaponike.

Faktor koji može ograničiti ove tehnologije je njena cena. Inicijalno postavljanje akvaponike, posebno u ekonomijama u nastajanju, pod velikim je znakom pitanja. Međutim, sve veća potražnja za poboljšanjem metoda urbane poljoprivrede i vansezonske dostupnosti voća i povrća stvoriće nove mogućnosti na tržištu akvaponike.

Neki od ključnih kompanija u ovoj oblasti su Ultrasonics Canada Corporation, Aquaponic Lynx LLC, Backyard Aquaponics Pty Ltd, ECF Farmsystems GmbH, Nelson & Pade Inc., Urban Farms AG, Greenlife Aquaponics, The Aquaponic Source, My Aquaponics, and Colorado Aquaponics.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!