Reklama
  • Obnovljiva goriva

Berza proizvoda od biomase

I pored malog broja proizvoda od biomase (bale, briketi, palete), stručnjaci su procenili da se formiranje tržišta ovim proizvodima putem Produktne berze u Novom Sadu može ubrzati. Berza ima veliki broj korisnika i potrebno iskustvo za ovakve ponude. U agrarno razvijenim zemljama EU još pre sedam godina počela je trgovina ovog tipa, ali se tamo nijedan oblik biomase ne uništava paljenjem na oranicama.

U Novom Sadu su objavljeni zaključci međunarodnog naučnog skupa o pripremi sirovina za energetske potrebe, da bi se otvorili profitabilni pogoni za proizvodnju i korišćenje obnovljivih energenata.

Skoro četiri stotine učesnika, među kojima su, pored naših, bili eksperti iz Nemačke, SAD i Rumunije, razmatrali su podnetih 18 referata, koje su putem linka mogli pratiti i zainteresovani na svim kontinentima.

Kako su zaključili stručnjaci, Srbiji predstoji mnogo posla u ovoj oblasti, a pre svega donošenje zakonske regulative, da bi do 2020. godine u energetskom bilansu zemlje 20% bilo iz biomase, umesto sadašnjih 3%. To nije realno očekivati bez podsticajnih mera za efikasnije korišćenje biomase.

Predloženo je, takođe, da se formiraju fondovi za korišćenje obnovljivih izvora na nivou države, pokrajine i lokalne samouprave, iz kojih bi se investiralo u opremu i istraživanja.

Poštovanje standarda u zaštiti životne i radne sredine u svetu ostvaruje se uz pomoć takozvanih "karbon kredita", ali i uz nagrađivanje i kažnjavanje onih preduzeća koja ne poštuju ta pravila.

I pored malog broja proizvoda od biomase (bale, briketi, palete), stručnjaci su procenili da se formiranje tržišta ovim proizvodima putem Produktne berze u Novom Sadu može ubrzati. Berza ima veliki broj korisnika i potrebno iskustvo za ovakve ponude. U agrarno razvijenim zemljama EU još pre sedam godina počela je trgovina ovog tipa, ali se tamo nijedan oblik biomase ne uništava paljenjem na oranicama.

U zaključcima, koje su potpisali profesori Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu dr Miladin Brkić i dr Todor Janić, navodi se da je efikasnost postojećih peći i kotlova na biomasu niska, svega 50-60 odsto, da se lože ručno i da kadrovi koji rade uz postrojenja nisu dovoljno obučeni, pa se predlaže uvođenje stručnih ispita.

Profesorima sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu odato je priznanje za obrazovanje i projekte koje sprovode u oblasti korišćenja obnovljivih sirovina za energiju.

AgroServis

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!