Reklama
  • Repromaterijal

Biljni antifriz

NPA (Natural Plant Antifreeze) može sniziti tačku oštećenja od hladnoće čak i za do 7° C. Povećava se kapacitet fotosinteze i osmonski pritisak, biljka bolje usvaja hranu i vodu, zbog boljeg iskorištena prirodnih resursa zemljišta smanjuje se količina upotrebljenog đubriva, povećava se otpornost biljke na bolesti (ušteda na radu i pesticidima), biljka je u boljoj kondiciji i otpornija.

Intenziviranje poljoprivrede izazvalo je nagli porast produktivnosti ove vrste proizvodnje u svetu. Prinosi su se povećali i više puta, što je dovelo do pada cena proizvoda. U razvijenijim zemljama ovo je postignuto pre svega zahvaljujući prelasku na intenzivnu priozvodnju i široku upotrebu hemijskih đubriva i pesticida kao i brižljivoj obradi zemljišta. Uporedo s tim u mnogim zemljama počelo se ukazivati i na negativne posledice intenziviranja poljoprivredne proizvodnje i sumnju u bezbednost takve hrane kao i briga za čovekovu okolinu i zdravlje ljudi i životinja. Zbog povećane primene neobnovljivih prirodnih resursa (npr. Fosfatne sirovine) i cene hemijskih đubriva i pesticida te nestabilnosti tržišta poljoprivrednih proizvoda, javlja se veoma ozbiljan problem opstanka i konkurentnosti samih proizvođača.

Nastojeći da pomogne proizvođačima da održe konkurentnost na tržistu CropAid ltd., u saradnji sa renomiranim stručnim timom na čelu sa Prof. Dr. Fevzi Ecevit-om patentirao je preparat pod imenom Natural Plant Antifreeze.

Preparat je prirodnog porekla i potpuno ekološki prihvatljiv u svetu. Osnovu preparata čine bakterije Thiobacilus subspecies (T. Ferrooxidant, T.Thiooxidant, T. Thioparus) i preko 60 minerala koji se i inače nalaze u našem prirodnom okruženju.

Zbog specifičnog mahanizma delovanja bakterija i efekti primene su višestruki.

Primena preparata u toku sezone omogućuje neke povoljnosti za biljke. U toku sezone rasta, primena NPA omogućava biljkama da proizvedu antifriz proteine (AFP) i antifriz amino kiseline (AAA) koje omogućavaju da biljke lakše podnesu hladne i vruće temperaturne šokove.

Neke od prednosti korišćenja Natural Plant Antifreeze: NPA može sniziti tačku oštećenja od hladnoće čak i za do 7° C. Povećava se kapacitet fotosinteze i osmonski pritisak, biljka bolje usvaja hranu i vodu, zbog boljeg iskorištena prirodnih resursa zemljišta smanjuje se količina upotrebljenog đubriva, povećava se otpornost biljke na bolesti (ušteda na radu i pesticidima), biljka je u boljoj kondiciji i otpornija. Biominerali sadržani u NPA lako se usvajaju preko lista, stabljike i korena, ubrzava se metabolizam i povećava sadržaj aminokiselina, proteina, šećera, vitanima, ulja, a naročito antifriz proteina.

Kada se NPA primeni na zemljište on snižava ph vrednost i utiče na smanjenje broja patogena u zemljištu, a Thiobacillus bakterija će fiksirati azot iz vazduha u zemljište u količini od 60-80 kh/ha/god.

Omogućava bolje i brže klijanje semena u direktnoj setvi i kontejnerskoj proizvodnji rasada.

Ubrzava dospeće ranih kultura i produžava vegetaciju u jesen.

Cropaid NPA može sniziti tačku oštećenja od hladnoće i za do 7° C. Treba ga tretirati u atomiziranom stanju dok se cela biljka ne pokrije . Uvek razblažiti Cropaid NPA sa vodom. Uvek koristiti nehlorisanu vodu, a ukolliko to nije moguće sačekati da se nivo hlora svede na minimum pre mešanja vode i NPA. Ne mešati sa vodom koja ima pH vrednost višu od 7. Efekat koji će NPA prouzrokovati zavisi od vrste biljke, genetskog potencijala, opšteg stanja biljke, temperature, zemljišta i pristupačnog đubriva. Ne može svaka biljka da proizvede Antifriz proteine i Amino kiseline , a one koje mogu uz Cropaid će ih proizvesti još više.

Cropaid NPA ima pH vrednost 1.9-2.1. Ne sme se mešati sa hemikaliljama i pesticidima koji imaju pH vrednost višu od 7 ili okvašivačima jer će Cropaid NPA izgubiti svoja svojstvo. Za primenu izabrati lep i sunčan dan. Najbolje vreme za primenu je dva dana pre očekivanje hladnoće ili mraza. Preporučuje se primena u vremenu između 10 i 15 časova uz temperaturu od 12°C u plasteniku i minimum 9°C na otvorenom. Ukoliko ovo nije moguće primeniti tokom najtoplijeg dela dana. Cropaid neće delovati ukoliko su biljke doživele hladan šok.

Kao što je opisano, Cropaid NPA će privremeno pomoći u sledećih do 10-15 dana , ali neće omogućitit biljkama da rastu izvan njihovog normalnog izgleda.

Primena na voće (kajsije, breskve, šljive, trešnje, grožđe, jabuke i sl.)

Primenom NPA tri puta u pravo vreme omogućavate da biljka lakše podnese pozni mraz ponekad čak i bez gubitka u prinosu. Primer Engleskih proizvođača kajsije pokazuje da je zasad tretiran NPA doneo 80-90% prinosa u odnosu na ne tretiran pri mrazu od -5°C.

Primena na povrće u plasteniku (krastavac, paprika, paradajz i sl.)

Počevši od sejanja pa nadalje omogućuje se biljkama da rastu punim kapacitetom i u vreme kad uslovi nisu najbolji kada je reč o temperaturi i vlažnosti. Labaratorijski ogledi, ogledi u proizvodnji kao i u komercijalnoj upotrebi pokazuju značajan napredak u razvoju biljke u lošim uslovima, ranije dospeće u odnosu na standardnu (kontrolnu) proizvodnju, kao i uštedu na grejanju i zaštiti od bolesti.

Primer:

Salata sađena u jesen u plasteniku uspešno je proizvedena bez tretmana pesticidama. Drugi primer je rana proizvodnja paprike gde je proizvođač iz Jakova uz preporučenu agrotehniku uspeo da dobije 7-10 dana raniju berbu u odnosu na uobičajan način proizvodnje.

Primena na otvorenom polju (lubenica, dinja, krompir, paprika, paradajz, boranija, salata)

Rana sadnja na otvorenom polju nosi značajan rizik za mlade biljke, počevši od samog nicanja pa nadalje. Primenom NPA od sejanja omogućujete sigurniji početak rizične proizvodnje, kasnijom upotrebom i produženu berbu pa tako i veći prinos i dobit. Uvereni u uspeh u ranoj proizvodnji bostana proizvođači iz Ašanje pored Beograda uveli su NPA u redovnu upotrebu na preko 10 ha ranog bostana i tako izbegli rizike od kasnih zahlađenja, osigurali ranodospeće i kvalitet proizvoda.

Oštećenja na mladom krompiru mogu nepovratno da unište mlade biljke. Na urađenim ogledima pokazano je da je oštećenje pri temperaturi od -3.5°C u trajanju od 2 i po sata iznosilo 57% lisne mase što je dalo nadu u relativno uspešnu proizvodnju, dok je kod netretiranog krompira stepen oštećenja iznosio 73%, oštećenja lisne mase i pokazalo tendenciju ka daljnjem propadanju i gubitku useva za tu godinu.

Na osnovu dobijenih rezultata možemo zaključiti da iako 16% ne izgleda mnogo to može da bude kritična granica između spašene i izgubljene godine. Ove sezone planirani su ogledi u reonu Čačka od kojih se očekuje da potvrde dobijene rezultate.

Primena na jagode u plasteniku, rezano i saksijsko cveće, zasadi i proizvodnja trave u trakama

Jagode iako tolerantne ka nižoj temperaturi, u plasteničkoj proizvodnji mogu da dobiju ozbiljna oštećenja od promrzavanja. Da bi smo sačuvali biljku i postigli dobru cenu proizvoda, preporučujemo primenu NPA je od samog početka vegetacije pa do polovine branja u proleće, dok se u jesenjoj berbi izbegava korištenje jer bi u tom slučaju došlo do odlaganja hladnog tretmana što bi prouzrokovalo umanjenu proizvodnju u sledećoj vegetaciji. Tretirano cveće bolje podnosi transport i čuvanje pa proizvođači imaju veću mogućnost manipulacije sa prodajom. Trava ostaje duže sveža i zelena što je vrlo bitno kod uređenja travnatih površina kao sto su parkovi, stadioni i luksuzni objekti.

Neznatna ograničenja u načinu primene postoje i vezana su za održavanje bakterija u životu i stvaranju pogodne sredine za život unesenih mikroorganizama.

Zaključak

Primenom NPA u pravo vreme u odgovarajućem rastvoru može se očekivati bitno smanjenje rizika od mraza i opadanja cvetova na ranom voću, bolja i kvalitetnija biljka koja će kasnije da donese bolji i kvalitetniji plod koji će zbog ranijeg dospeća imati veću tržišnu vrednost.

Mikrobiološki procesi u samoj biljci se ubrzavaju i pojačavaju, biljka je zdravija i otpornija, bolje funkcioniše i u boljoj je kondiciji.

Smanjuje se unošenje mineralnih đubriva i pesticida zbog svojstva bakrerije da veže azot iz vazduha. Thiobacillus subspecies u NPA će proizvesti rusticianin i piruvate koji će u daljem procesu uzrokovati sve ostale navedene povoljnosti.

Bolji uslovi zanače bolji prinos i kvalitet proizvoda, zdravija i komercijalnija proizvodnja i na kraju više para za proizvođača što je i jedino bitno.

Zbog mehanizma delovanja NPA izuzetno je važno da se napomene da je korišćenje preparata moguće samo na zdravim biljkama, znači preventivno, dok na oštećenim i bolesnim biljkama neće prouzrokovati željeni efekat.

Natural Plant Antifreeze nije sredstvo koje leči biljke, već način da se spreči nastajanje oštećenja i stvori imunitet pomoću kojega će biljka sama u određenoj meri da se odbrani. Efekat koji će NPA prouzrokovati ovisi o vrsti biljke, genetskom potencijalu, temperaturi, opštem stanju biljke i sl. Ne može svaka biljka da proizvede AFP i AAA, a one koje mogu uz Cropaid Natural Plant Antifreeze će ih proizvesti još više.

Primer:

Primena Crop AID-a na kajsiji u Liparu (Kula) u proleće 2008.godine (vidi sliku).

Preparat je, prema uputstvu istretiran 17. marta. Potom su usledili mrazevi. Prvi, 20.marta (t=-3°C, oštećenje 0%), drugi 21.marta (t= -3°C, oštećenje 0%) i treći 22.marta (t=-4°C, oštećenje max 5%).

Opširnije:

www.atpdoo.rs/biljni_antifriz

Mile Radisavljević

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!